EIB Bouwconjunctuur april 2007

Orderportefeuilles bouwnijverheid gegroeid

Amsterdam – Eind april 2007 is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid met 0,2 maand gegroeid tot 8,3 maanden. In de burgerlijke- en utiliteitsbouw nam de orderportefeuille met 0,1 maand toe tot 8,5 maanden. Deze toename kwam voor rekening van zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw waar de orderportefeuilles met respectievelijk 0,3 en 0,1 maand groeiden. De omvang van de orderportefeuille in de gww groeide met 0,3 maand tot 7,3 maanden. In de wegenbouw groeide de orderportefeuille met 0,4 maand terwijl deze in de grond- en waterbouw met 0,2 toenam.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting over de maand april 2007.

Eén op de zeven bedrijven in de b&u meldt eind april 2007 een tekort aan personeel. Bij de utiliteitsbedrijven geldt dit zelfs voor één op de zes bedrijven. Ten opzichte van vorige maand betekent dit een lichte stijging van het personeelstekort in deze sector.

Ruim tweederde van de bedrijven beoordeelt de hoeveelheid werk als normaal voor de tijd van het jaar. Het percentage bedrijven dat het onderhanden werk als groot beoordeelt (25%) is echter wel groter dan het percentage dat de werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (7%).

Een kwart van de bedrijven verwacht dat zij de komende maanden meer personeel in dienst zullen nemen. In de gww is dit zelfs één derde van de bedrijven. Zowel in de b&u als in de gww denkt slechts 1% van de bedrijven dat het personeelsbestand zal slinken.

In de b&u denkt 56% van de bedrijven dat de afzetprijzen in de komende periode zullen stijgen, terwijl geen enkel b&u-bedrijf een daling van de prijzen verwacht. Van de bedrijven in de gww voorspelt 31% een stijging van de afzetprijzen. Ook hier zijn er amper bedrijven te vinden die een daling van de prijzen verwachten; alleen in de wegenbouw verwacht 1% van de bedrijven een prijsdaling.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van april 2007 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.