GVU heeft vertrouwen in de toekomst

Jaarverslag 2006

Utrecht – Op 4 april 2007 maakt GVU haar jaarcijfers bekend. Het jaar 2006 is voor GVU een enerverend en bijzonder jaar geweest. Een jaar van fundamentele keuzes en ingrijpende veranderingen. Een jaar dat afgesloten werd met de verkoop van 100% van de aandelen van de onderneming aan Connexxion.

Het aantal reizigers van GVU groeide in 2006 en de klanttevredenheid steeg van een 7,0 (2005) naar een 7,3. Een uitstekend resultaat, behaald door de enorme inzet van het personeel van GVU. De financiële performance van GVU is goed. Het netto resultaat steeg in 2006 naar € 3.488.000,–. Deze stijging kon gerealiseerd worden door een bescheiden groei van de inkomsten en een daling van de bedrijfslasten.

In 2006 is een nieuw Ondernemingsplan opgesteld dat bepalend is voor de werkwijze binnen GVU. GVU kiest voor kwaliteit. Onder het motto ‘hart voor de klant’ is de klant binnen het bedrijf centraal gesteld. De organisatiestructuur van de onderneming is hierop aangepast.

Na een zorgvuldig en intensief proces werd GVU geprivatiseerd en eindigde na 102 jaar de aandeelhoudersrelatie tussen GVU en de gemeente Utrecht . Sinds 1 januari 2007 is GVU een 100% dochteronderneming van Connexxion. Het besluit van de Gemeente Utrecht om de aandelen van GVU te verkopen is fundamenteel voor de toekomst van GVU. De verkoop van GVU aan Connexxion waarborgt de toekomst van GVU door de verlenging van de BRU concessie ‘Stadsvervoer Utrecht’ tot 1 januari 2012. Mede dankzij de overname verwacht GVU ook na 2012 het vervoer in de regio Utrecht te blijven verzorgen.

GVU blijft zich vernieuwen. Ook op het gebied van het materieel. Eind 2006 gingen de eerste nieuwe gelede bussen met EURO V motor de lijn op. De keuze voor deze zeer moderne schone dieselmotoren is een duidelijke keuze voor het milieu.

GVU staat voor een kansrijke toekomst. Het bedrijf wordt door de klanten positief beoordeeld, de financiële positie is adequaat, de bedrijfsvoering is afgestemd op de uitdagingen waar de onderneming voor staat en het personeel is goed op haar taak berekend. GVU ziet haar toekomst met vertrouwen tegemoet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: GVU