Financiering tunnel Zutphensestraat Apeldoorn rond

Gemeente en Prorail ondertekenen contract

Gemeente Apeldoorn en Prorail hebben het contract ondertekend voor de financiering en realisering van de tunnel onder het spoor in de Zutphensestraat. Met de ondertekening van het contract is de weg vrijgemaakt voor de bouw van de tunnel onder de spoorlijn bij de Zutphensestraat. De gemeente verwacht eind 2007 te starten met de bouw.

Onderdeel van de overeenkomst met Prorail is het opheffen van de spoorwegovergangen aan de westzijde van Kanaal-Noord. Het is nog niet bekend wanneer dat feitelijk zal gebeuren.

Het beleid van zowel Gemeente Apeldoorn als Prorail is om zoveel mogelijk gelijkvloerse op de ring te vervangen door tunnels. Dit is goed voor de verkeersveiligheid, de doorstroming op de ring en ook de betrouwbaarheid van de dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen.

De tunnel in de Zutphensestraat kost ongeveer 12 miljoen euro, waarvan Prorail 5,7 miljoen euro voor haar rekening zal nemen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Apeldoorn