Rotterdamse haven draait op top

(bijgewerkt 21 februari 2007)
Onderstaand en bijgaand treft u de definitieve overslagcijfers van de Rotterdamse haven over het jaar 2006. In vergelijking met de voorlopige cijfers zijn de absolute verschillen zeer klein. Soms leidden deze door de afronding, tot een net iets hoger cijfer.

De belangrijkste verschillen zitten in het totaal en de overslag van containers. Tussen haakjes het voorlopige cijfer van eind december 2006.
Overslag totaal tonnen 378.185.000 (376.600.000)
Groei in procenten 2,1 (1,7)
Containers in tonnen 95 miljoen (94)
Groei in procenten 4,1 (3,4)
Containers in TEU 9,7 miljoen (9,6)
Groei in procenten 4,1 (3,2)

Rotterdam – In 2006 is in de Rotterdamse haven 378 miljoen ton goederen overgeslagen, 2,1% meer dan in 2005, en een nieuw record. De afvoer nam iets sterker toe dan de aanvoer, respectievelijk 2 en 1,5%. Het stukgoed groeide met 4% terwijl het massagoed 1% hoger uit kwam. Ertsen en schroot (-5%), agribulk (-13%) en ruwe olie (-3%) werden minder aan- en afgevoerd en roll on ‘roll off bleef constant. De overslag van kolen (+4%), overig droog massagoed (+8%), overig nat massagoed (+17%), minerale olie producten (+9%), containers (+4%) en overig stukgoed (+8%) ontwikkelde zich positief. In aantallen nam de containeroverslag met 4% toe tot 9,7 miljoen TEU (20-voets eenheden). Er werden records gevestigd in vijf sectoren: minerale olieproducten, kolen, containers, overig droog massagoed en het overig nat massagoed.

Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam: “Vrijwel de totale haven blijft op zijn top draaien. Met de huidige terminalcapaciteiten lukt het om het maximale groeiscenario te benaderen. Pas als de grotere uitbreidingen gereed zijn, zoals die van de EMO kolenterminal en de Euromax containerterminal, is het mogelijk om sneller te groeien.

Daar is een grote behoefte aan. Voor elk terrein , klein of wat groter, zijn er meerdere kandidaten en uit meerdere sectoren.Vrijwel alle grote mondiale spelers willen strategische posities met diep vaarwater en veel spoorcapaciteit. Rotterdam ligt dan ook bijzonder goed in de markt en daar is de Betuweroute een belangrijke factor in. Ik wijs bijvoorbeeld op het contract dat wij dit jaar sloten met AP Møller voor een terminal op Maasvlakte 2 en op de intensievere samenwerking tussen ECT en de CKYH-alliantie in Euromax. In 2007 zal de containeroverslag echter nog te maken hebben fysieke beperkingen, zodat een groei van circa 6% realistisch is. Ook de verwachting voor de totale overslag is weer zeer positief met een toename van 2,5% tot een kleine 390 miljoen ton”.

Droog massagoed
Er werd een recordhoeveelheid kolen, +4% naar ruim 27 mln. ton, behandeld. De aanvankelijk lage vraag van de energiecentrales en effecten van de lage waterstanden zijn in de loop van het jaar gecompenseerd. De vraag naar kolen neemt structureel toe. In de eerste plaats vanuit Duitsland, maar ook in het havengebied waar centrales gepland zijn door E.on en Electrabel. Hiernaast wordt de vraag grilliger door het toenemend aandeel van de ‘sportmarkt’ ten koste van lange-termijncontracten. Dit vraagt om meer bufferruimte in de havens. De uitbreiding van de EMO en de nieuwe treinbelader, spelen hierop in.

De overslag van ertsen en schroot daalde met 5% tot 38 mln. ton. Hoewel 2006 een goed jaar voor de staalsector was, daalde de import van erts via Rotterdam. In het begin van het jaar speelde de afbouw van voorraden die eind 2005 werden opgebouwd een rol. Hiernaast bouwt Arcelor productiecapaciteit, te beginnen in Luik, af en had een hoogoven in Duisburg te kampen met een ongeplande stop.

Het overig droog massagoed blijft de opgaande lijn vasthouden met dit jaar een toename van 8% tot een recordhoeveelheid van ruim 12 mln. ton. Er blijft voor veel vraag vanuit de bouw, chemie en metaal veel vraag naar zand, grind, ertsen, mineralen en concentraten.

Na vijf jaar onafgebroken groei nadert voor de overslag van deze producten in Rotterdam echter het plafond. Voor volgend jaar zit een lichte toename er nog wel in, maar ook zijn er al klanten teleurgesteld in hun vraag naar overslagcapaciteit.

De totale hoeveelheid droog massagoed daalde met 2% tot 88 mln. ton. De overslag van agribulk (granen, zaden, veevoedergrondstoffen) kreeg een flinke tik met -13% tot 9,2 mln ton. Naast een staking en veranderende regelgeving die de import van palmproducten minder aantrekkelijk maakte, werd er veel Europees raapzaad gebruikt voor de productie van biobrandstoffen in plaats van grondstoffen van overzee. Voeg hier de onzekerheid aan toe rond de import van (mogelijk) genetisch gecontamineerde rijst en maïsproducten en het is duidelijk dat de sector dit jaar liever vergeet. Lichtpuntje is het gereed komen van een losput voor treinen bij EBS, die de exportpositie van Rotterdam versterkt

Nat massagoed
Het totale volume steeg met een kleine 3% tot 176 mln. ton. De aanvoer van ruwe olie daalde iets, 3% tot 99 mln. ton, ten opzichte van een zeer goed voorgaand jaar. Gedurende het jaar lag de aanvoer slechts een fractie lager. In het laatste kwartaal verminderde de vraag naar raffinageproducten echter en daalden de raffinagemarges, zodat aanvoer van olie werd geknepen. De Rotterdamse aanvoer beweegt rond een spilniveau van 100 mln. ton. De verwachte modernisering van de raffinaderij Kuwait Petroleum Europoort, kan dit op een structureel iets hoger niveau brengen.

De aanvoer van olieproducten groeide met 9% tot 30 mln. ton en de afvoer met 8% tot 16 mln. ton. In totaal werd een recordhoeveelheid van 46 mln. ton (+9%) behandeld. De regionale verschillen in vraag en aanbod, kwantitatief én kwalitatief, zorgen op zich al voor veel beweging. Milieugestuurde overheidsmaatregelen en de actieve handelssector versterken deze.

De overslag van overig nat massagoed, meest basischemicaliën, brak met 17% ruim door naar een record van ruim 31 mln. ton (afvoer +7%, aanvoer +22%). Deze grootste sprong sinds jaren zit zowel in de bulkchemie als de plantaardige oliën. De overslag van de chemische producten beweegt in het algemeen, mee met de opgaande conjunctuur. Twee grote stromen, methanol en MTBE, hebben een extra impuls gekregen door de vraag naar biobrandstoffen. Dit is ook de oorzaak van de groei van de overslag van plantaardige oliën uit raapzaad, palmnoten en sojabonen.

Stukgoed
De stukgoedsector had weer een goed jaar met een toename van 4 mln. ton (+4%) tot 114 mln. ton. De containers namen hiervan het grootste deel voor hun rekening met 4 mln. ton (aanvoer +6%, afvoer +3%). In aantallen staat dit gelijk aan +4% tot 9,7 miljoen TEU (+300.000).

Na de terugval in de lente werd rond september weer het normale niveau, en toch een record, bereikt. Drijvende krachten hierachter blijven het Verre Oosten en Rusland. De overname van P&O Nedlloyd door Maersk en de toename van het aantal megaschepen leidde tot een ingrijpende herschikking van het mondiale lijnennetwerk. Op Rotterdam kwamen er 16 diensten bij en verdwenen er 5. De vraag overtreft de huidige capaciteit, die een toename van de containeroverslag van naar verwachting 6% in 2007 oplevert.

Het roll-on / roll-off herstelde van de stevige daling (-10%) van vorig jaar en sloot af op de nullijn, op krap 10 mln. ton. Gezien de matige groei in de hele HLH-range, wisten de meeste Rotterdamse terminals dus aandeel terug te winnen in deze messcherpe markt.

De winst wordt vooral gebracht door de toenemende overslag van containers ten opzichte van trailers. In 2007 wordt een duidelijke groei van de ro-ro verwacht door de komst van Norfolkline.

Het overig stukgoed zit met 8%, tot ruim 9 mln. ton, boven het gemiddelde van de HLH-Range. Gevelco verwierf nieuwe staalpakketten van Rautaruukki (Finland) en Ilva (Italië), Seabrex won bananencontracten en RCT/RCC behandelde nieuwe pakketten Mazda’s. De goede ontwikkeling van het overig stukgoed stimuleert ook de vraag naar ruimte. Interforest, Broekman en Cobelfret kregen er in 2006 14 hectare bij. In 2007 zijn heruitgiftes gepland in de Waalhaven en herstructurering van de overslag in “lashbakken”.

De Overslag 2006 definitief cijfers Ned en Overslag 2006 containers cijfers definitief Ned vindt u op www.portofrotterdam.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam)