Verbetering, uitbreiding parkeercapaciteit Maastricht

Maastricht – De gemeente Maastricht heeft overeenstemming bereikt over het kwalitatief verbeteren en uitbreiden van de vier parkeerterreinen aan de rand van de stad te weten: Cabergerweg, De noordzijde van het station, onder de Kennedybrug en onder de Noorderbrug.

De komende tijd gaat Q-Park de parkeerterreinen beter en veiliger inrichten, zodat de parkeerterreinen kwalitatief verbeteren. De vier terreinen gaan dan als volwaardige Park + Walk terreinen fungeren. Wethouder Hazeu, verantwoordelijk voor het parkeerbeleid in de stad, is blij met deze ontwikkeling en verwacht dat door de kwaliteitsslag meer bezoekers gebruik zullen gaan maken van de parkeerterreinen. ‘ Door deze kwaliteitsslag en de goedkopere prijs kunnen we nu echt de parkeerdruk op de binnenstad gaan spreiden’, aldus Hazeu. De nieuwe terreinen worden een volwaardig alternatief voor parkeren in de garages. Het parkeertarief zal € 1,20 per uur bedragen, gelijk aan het lage straattarief in de stad. Een dagkaart gaat € 4,70 kosten. Deze kwaliteitsslag past in het voorstel van de beleidsnota parkeren, die begin volgend jaar door de raad zal worden behandeld. In die nota staat onder andere aangegeven dat de gemeente zo snel mogelijk adequate Park + Walk voorzieningen wil realiseren aan de rand van de binnenstad. De terreinen komen vanaf 1 januari 2007 in beheer en exploitatie van Q-Park, die de terreinen in de eerste helft van 2007 zal herinrichten. In totaal zijn er circa 1.150 parkeerplaatsen op de vier terreinen.

De parkeerterreinen onder de Kennedybrug en onder de Noorderbrug zijn nu nog eigendom van de gemeente Maastricht. Q-Park neemt deze terreinen over in erfpacht (tot en met 2032) en heeft daartoe een passend en marktconform voorstel gedaan aan de gemeente.

Vanaf 2007 ontvangt de Gemeente van Q-Park jaarlijks een canon van circa € 190.000.
Met de herinrichting door Q-Park (inrichting, cameratoezicht, verlichting en parkeren achter de slagboom) van de terreinen onder de Kennedybrug en de Noorderbrug is een investeringsbedrag van € 1,3 miljoen gemoeid. De terreinen aan de noordzijde van het station en de Cabergerweg huurt de gemeente momenteel van NS Vastgoed. Deze huurovereenkomst wordt per 31 december 2006 beëindigd. NS Vastgoed betaalt aan de gemeente een eenmalige vergoeding van € 300.000. Per januari 2007 geeft NS Vastgoed de terreinen bij Q-Park in beheer en exploitatie. Met de herinrichting van de terreinen Cabergerweg en noordzijde station is een investeringsbedrag van € 1 miljoen gemoeid.

Sinds eind 2003 is sprake van een publiekprivate samenwerking tussen de gemeente en Q-Park. Daartoe is de intentie van de gemeente opgenomen om de exploitatie van de parkeerterreinen vanuit het oogpunt van kwaliteit en efficiency over te dragen aan Q-Park, indien Q-Park een passend aanbod doet.

Het marktaandeel van Q-Park is in het totale binnenstedelijke parkeren in Maastricht, na de overdracht van de terreinen circa 35%.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Maastricht