Bouwend Nederland: boetes bouwbedrijven

Bouwend Nederland: NMa legt boetes op aan bouwbedrijven

Zoetermeer – De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft 570 b&u-bedrijven een boete opgelegd van in totaal 70 miljoen euro wegens een overtreding van de Mededingingswet.

Deze boeteoplegging is het sluitstuk van de zogenaamde versnelde procedure die eerder door de NMa en de bouwsector was overeengekomen en door Bouwend Nederland bepleit. Andere deelsectoren zijn eerder op deze wijze door de NMa beboet.

De opgelegde boetes per onderneming variëren sterk. De hoogste individuele boete bedraagt ruim 11 miljoen euro, heeft de NMa laten weten. De sancties komen voort uit informatie die bij de NMa binnenkwam na de oproep van de NMa en het kabinet aan bouwondernemingen om ´schoon schip´ te maken. Daarnaast is bewijsmateriaal uit andere bronnen vergaard.

De NMa heeft in september 2005 tegen de betrokken ondernemingen rapport opgemaakt voor hun deelname aan een kartelstructuur in de B&U-sector. Voor de totstandkoming van de boetebesluiten heeft de NMa een versnelde sanctieprocedure gevolgd. Deze procedure hield in dat de ondernemingen niet individueel werden gehoord, maar dat hun zienswijze op de rapporten collectief naar voren is gebracht via hun vertegenwoordiger, de heer Hans Blankert. Ruim 90% van de betrokken ondernemingen heeft gekozen voor deelname aan deze versnelde sanctieprocedure. De NMa heeft de boetes van deze ondernemingen verminderd met 15%.

Met deze boeteoplegging door de NMa is het merendeel van de versnelde sanctieprocedures afgerond. De besluiten in de reguliere procedures, die inmiddels voor alle deelsectoren zijn gestart, volgen vóór het einde van 2006.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)