87 mln extra uit voor haltetoegankelijkheid OV

Den Haag – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat trekt € 87 miljoen extra uit om de meest intensief gebruikte haltes met voorrang toegankelijk te maken voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Hiermee wil ze decentrale overheden ondersteuning geven bij het aanpassen van de voor de doelgroep belangrijkste haltes. De minister verwacht dat ook de decentrale overheden middelen hiervoor beschikbaar stellen. In de periode tot en met 2010 is met deze impuls een inhaalslag te maken, waarbij de voor de doelgroep belangrijkste haltes worden aangepakt. Het gaat hierbij met name om haltes bij vitale bestemmingen en voorzieningen zoals stations, winkelcentra en ziekenhuizen (sterhaltes).

Deze impuls is onderdeel van een beleidspakket om het gehele openbaar vervoer beter toegankelijk te maken. De minister verwacht dat in 2010 nagenoeg alle bussen en een groot deel van de trams toegankelijk zal zijn. De uitwerking van plannen om de toegankelijkheid van het spoorvervoer te verbeteren verwacht de minister in september 2006 aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden. Een beter toegankelijk openbaar vervoer is van extra belang in verband met de vergrijzing in ons land.

De OV-autoriteiten (provincies en kaderwetgebieden) krijgen tot uiterlijk 1 december 2006 de tijd om de halteplannen aan te leveren, te ontwikkelen in overleg met de wegbeheerders, met name de gemeenten. Een definitieve verdeling van de middelen vindt eind 2006 plaats. De minister wil bij de overheveling van de middelen in een bestuurlijke overeenkomst vastleggen dat de OV-autoriteiten na 2010 verder gaan met het toegankelijk maken van haltes, als onderdeel van beheer en onderhoud. Ook wil de minister afspreken dat nieuwbouwhaltes altijd toegankelijk zullen zijn.

U leest hier de brief aan tweede kamer ‘Stappenplan toegankelijkheid haltes stads- en streekvervoer’

van 17 mei 2006.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat