EIB: Orderportefeuille wegenbouw flink toegenomen

Amsterdam – Eind september 2005 is de omvang van de orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw met 0,3 maand gegroeid tot 5,7 maanden. Dit komt doordat de orderportefeuille in de wegenbouw met een halve maand toenam tot 5,8 maanden. In de grond- en waterbouw bleef de omvang van de orderportefeuille gelijk aan die van vorige maand; 5,5 maanden. Het blijkt, dat de orderportefeuille in de gww uit het dal geklommen lijkt te zijn, het huidige niveau is sinds 3 jaar niet zo hoog geweest.

De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw verminderde met 0,1 maand tot 8,0 maanden. De oorzaak hiervan is een afname van de orderportefeuille in de utiliteitsbouw.
Voor de bouwnijverheid als totaal geldt, dat de omvang van de orderportefeuille eind september 2005 onveranderd blijft ten opzichte van een maand eerder; 7,6 maanden.

Ruim 12% van de bouwbedrijven ondervindt stagnatie van het onderhanden werk. Als belangrijkste stagnatieoorzaak wordt het krijgen van onvoldoende orders genoemd. Wel is dit aandeel in september 2005 ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden bijna gehalveerd (7% nu tegenover 13% vorige jaar).
Over de omvang van het onderhanden werk zijn de bouwbedrijven per saldo negatief. In de b&u houden de bedrijven die het onderhanden werk als klein beoordelen en het aandeel bedrijven dat juist vindt dat hun werkvoorraad groot is voor de tijd van het jaar elkaar in evenwicht. Van de bedrijven in de gww vindt 18% het onderhanden werk klein tegenover 8% dat zegt de werkvoorraad als groot te beoordelen.
In hun verwachtingen over de ontwikkelingen van het personeelsbestand zijn de bedrijven zowel in de b&u als in de gww per saldo positief. In de b&u denkt 12% dat het aantal personeelsleden de komende maanden zal toenemen tegenover 5% dat denkt dat de personele bezetting zal afnemen. In de gww zijn deze percentages respectievelijk 8 en 3 procent.

Ook voor wat betreft de te verwachten prijsontwikkelingen zijn de bouwbedrijven positief gestemd. Van de b&u-bedrijven denkt 23% dat de afzetprijzen de komende maanden omhoog zullen gaan, slechts 1% denkt dat deze juist zullen dalen. In de woningbouwsector denkt zelfs geen enkel bedrijf aan een prijsdaling. Ook de bedrijven in de gww zijn per saldo positief in hun voorspelling over de prijsontwikkelingen; 13% verwacht dat de prijzen zullen stijgen tegenover 1% dat juist een prijsdaling verwacht.