Aanleg Noord-Westtangent Tilburg

‘s-Hertogenobosch – De gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant pakken door op de aanleg van de Noord-West tangent (=Burgemeester Letschertweg). Op 16 september 2005, tijdens de opening van het tweede deel van de weg tussen de Midden-Brabantweg (N261) en industrieterrein Vossenberg West, heeft de provincie 35 miljoen euro direct beschikbaar gesteld voor onder andere het 3e wegdeel. Hierdoor kan nu in een moeite worden doorgebouwd aan het deel vanaf de A58 tot de Bredaseweg. Voor de laatste fase van de Letschertweg ontbreken nog de financien. Gemeente en provincie zijn hierover in overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Tweede Kamer. Op het moment dat het Rijk geld ter beschikking stelt, is de provincie bereid nogmaals een bedrag van minimaal 5 miljoen euro bij te dragen.

De Burgemeester Letschertweg krijgt een belangrijke functie voor de bereikbaarheid van Tilburg, met name de wijk Reeshof, de bedrijventerreinen Vossenberg en Kraaiven en ook voor de omliggende regio. Het nu te openen deel maakt het mogelijk om vanaf de Midden- Brabantweg rechtstreeks de bedrijventerreinen Kraaiven, Vossenberg (Tilburg) en De Wildert (gemeente Dongen) te bereiken. Vrachtverkeer hoeft dan niet meer over de drukke Dongenseweg en Zevenheuvelenweg. De verwachtingen zijn dat dit leidt tot een verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. Ook het vestigingsklimaat voor bedrijven op Vossenberg krijgt zo een positieve impuls.

De aanleg van dit wegdeel is op 12 februari 2004 gestart. De weg loopt ten noorden van Kraaiven en Vossenberg Noord en sluit voorlopig aan op de Dongenseweg ter hoogte van de Heibloemseweg. Op 21 september 2005 kunnen de eerste auto’s er daadwerkelijk overheen. In een later stadium wordt de Burg. Baron van Voorst tot Voorstweg doorgetrokken naar de Burgemeester Letschertweg.

Bij de aanleg van de nog resterende delen van de NWT wordt de navolgende fasering gehanteerd, fase 1 en 2 zijn al gereed:
Fase 1: Dalem-Zuid-Bredaseweg, start realistie in 2003, gereed in 2005
Fase 2: Midden-Brabantweg (N261) – Vossenberg-West, start 2004, gereed in 2005
Fase 3 Bredaseweg-Rijksweg A58, start in 2006, gereed in 2007
Fase 4 verlengde B. van Voorst tot Voorstweg, start in 2006, gereed in 2007 *)
Fase 5 Vossenberg-West–Dalem-Zuid, start in 2007/2010, gereed in 2009/2012 *)
*) afhankelijk van rijksbijdrage

Overdracht wegen
De Burgemeester Letschertweg gaat deel uitmaken van de gemeentelijke hoofdwegenstructuur in Tilburg. Uit oogpunt van duidelijkheid en omdat stukken provinciale weg hun functie gaan verliezen op het moment dat de Letschertweg in gebruik wordt genomen, draagt de provincie ook een drietal kilometer weg over aan de gemeente. Het gaat om:
– het ten oosten van de Burgemester Letschertweg gelegen gedeelte van de N282, de Bredaseweg
– het ten zuidoosten van de Burgemeester Letschertweg gelegen gedeelte van de N632, de Dongenseweg
– een gedeelte van de huidige N260, de Langenbergseweg, omdat die weg onderdeel wordt van de Letschertweg tot aan de aansluitingen op de A58.

De bijdrage van de provincie is gebaseerd op het uitgangspunt dat de Burgemeester Letschertweg een regionaal verbindende weg is in de stadsregio Tilburg. Om die reden is de aanleg van de weg een medeverantwoordelijkheid van de provincie. Al op 28 juni 2002 hebben Provinciale Staten besloten tot het verlenen van een financiële bijdrage. De provinciale bijdrage in het project is toegezegd onder de voorwaarde dat weg er in 2012 ligt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant