Zonnepark Breda

Hoogleraar UvA pleit voor snel meer investeren in zonne- en windenergie

Zonnepark Breda foto: Yvonne Ton

Het tempo van de investeringen in met name energie uit zon en wind moet omhoog om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celcius te houden. In dat proces is het huidige decennium cruciaal, stelt professor Bob van der Zwaan van de Universiteit van Amsterdam. “Als we onze acties nu niet opvoeren, raken we achterop bij het beteugelen van de opwarming van de aarde.”

Van der Zwaan, hoogleraar Sustainable Energy Technology aan de UvA, zegt dat naar aanleiding van een studie die het internationale ENGAGE-consortium publiceerde in een wetenschappelijk tijdschrift. In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de opwarming van de aarde tot minder dan 2 graden wordt beperkt. Volgens de multimodel scenariostudie van ENGAGE moet de samenleving daarvoor meer investeren in koolstofarme energieopwekking, en dan met name uit zon en wind.

Beslissend decennium

Binnen de studie zijn zeven evaluatiemodellen met elkaar vergeleken, wat volgens de universiteit een “ongekende gedetailleerde verkenning van energie-investeringen mogelijk maakt.” In alle modellen “is te zien hoe belangrijk het is om in de jaren 2020 koolstofarme elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen tot stand te brengen. Dit decennium zal beslissend zijn voor het halen van de doelstellingen voor wat betreft de opwarming van de aarde, en daarbij is het van cruciaal belang de investeringen in koolstofarme energie op te voeren”, aldus Christoph Bertam van het Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Zo gaat het niet lukken

Van der Zwaan stelt dat er nu al gas moet worden gegeven om straks de klimaatdoelen te halen. “Onze studie toont aan dat de geleidelijke veranderingen, zoals die zijn vastgelegd in de nationaal vastgestelde bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs, niet voldoende zijn. Het gaat niet lukken om de afgesproken doelstelling te halen om de temperatuurstijging onder de 2 °C te houden, en die overschrijding is onomkeerbaar.”

Het onderzoek laat verder zien dat investeren in de elektriciteitssector op de korte termijn de grootste impact heeft op het koolstofarm maken van de economie. Dit geldt met name voor zonne- en windenergietechnologie en voor  systeemverbeteringen die daarmee samenhangen op het gebied van transport, distributie en opslag van elektriciteit. “Volgens de analyse moeten de investeringen in zonne- en windenergie wellicht met een factor 4 worden opgeschaald ten opzichte van het huidige niveau”, aldus Van der Zwaan.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Hoogleraar UvA pleit voor snel meer investeren in zonne- en windenergie | Infrasite
Zonnepark Breda

Hoogleraar UvA pleit voor snel meer investeren in zonne- en windenergie

Zonnepark Breda foto: Yvonne Ton

Het tempo van de investeringen in met name energie uit zon en wind moet omhoog om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celcius te houden. In dat proces is het huidige decennium cruciaal, stelt professor Bob van der Zwaan van de Universiteit van Amsterdam. “Als we onze acties nu niet opvoeren, raken we achterop bij het beteugelen van de opwarming van de aarde.”

Van der Zwaan, hoogleraar Sustainable Energy Technology aan de UvA, zegt dat naar aanleiding van een studie die het internationale ENGAGE-consortium publiceerde in een wetenschappelijk tijdschrift. In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de opwarming van de aarde tot minder dan 2 graden wordt beperkt. Volgens de multimodel scenariostudie van ENGAGE moet de samenleving daarvoor meer investeren in koolstofarme energieopwekking, en dan met name uit zon en wind.

Beslissend decennium

Binnen de studie zijn zeven evaluatiemodellen met elkaar vergeleken, wat volgens de universiteit een “ongekende gedetailleerde verkenning van energie-investeringen mogelijk maakt.” In alle modellen “is te zien hoe belangrijk het is om in de jaren 2020 koolstofarme elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen tot stand te brengen. Dit decennium zal beslissend zijn voor het halen van de doelstellingen voor wat betreft de opwarming van de aarde, en daarbij is het van cruciaal belang de investeringen in koolstofarme energie op te voeren”, aldus Christoph Bertam van het Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Zo gaat het niet lukken

Van der Zwaan stelt dat er nu al gas moet worden gegeven om straks de klimaatdoelen te halen. “Onze studie toont aan dat de geleidelijke veranderingen, zoals die zijn vastgelegd in de nationaal vastgestelde bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs, niet voldoende zijn. Het gaat niet lukken om de afgesproken doelstelling te halen om de temperatuurstijging onder de 2 °C te houden, en die overschrijding is onomkeerbaar.”

Het onderzoek laat verder zien dat investeren in de elektriciteitssector op de korte termijn de grootste impact heeft op het koolstofarm maken van de economie. Dit geldt met name voor zonne- en windenergietechnologie en voor  systeemverbeteringen die daarmee samenhangen op het gebied van transport, distributie en opslag van elektriciteit. “Volgens de analyse moeten de investeringen in zonne- en windenergie wellicht met een factor 4 worden opgeschaald ten opzichte van het huidige niveau”, aldus Van der Zwaan.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam