Hoogspanningsmast

Energietransitie onder druk door risico’s digitale infrastructuur

Foto: Vincent Krabbendam / ProMedia

De klimaatdoelen leunen sterk op digitale infrastructuur, maar dat brengt ook grote risico’s met zich mee. Zoals overbelasting van het elektriciteitsnet via hacks, of zonnepanelen die storingen veroorzaken op andere installaties. Maar ook graafschade aan kabels en leidingen dreigt een steeds groter probleem te worden. Zonder investeringen in de veiligheid van digitale infrastructuur komt de energietransitie in het gedrang, stelt het Agentschap Telecom op basis van eigen onderzoek.

Deze week werd het rapport ‘Agentschap Telecom in de energietransitie’ gepubliceerd. Door digitalisering is ook het halen van de klimaatdoelstellingen steeds sterker afhankelijk van digitale infrastructuur. In de eerste plaats omdat het veel mogelijkheden biedt. Digitalisering maakt het mogelijk om tot een slimmer elektriciteitsnet te komen en om te voorkomen dat er op dat net te hoge pieken in de belasting ontstaan. En het maakt de introductie van nieuwe producten en bedrijven mogelijk.

Net zo betrouwbaar als tanken aan de pomp

Maar digitalisering brengt dus ook risico’s met zich mee. Neem bijvoorbeeld gehackte apparatuur die massaal wordt in- of uitgeschakeld en zo voor een overbelasting van het elektriciteitsnet zorgt. Zonnepanelen zijn cruciaal voor de energietransitie, maar het AT meldde eerder al dat ondeugdelijke installaties van zonnepanelen tot storingen in andere apparatuur kunnen leiden.

Energie afnemen en afrekenen verandert door de transitie eveneens, stelt het AT. Dat is terug te zien in zaken als slimme meters en elektrische voertuigen opladen. “Het meten en registreren van dat energieverbruik moet net zo veilig en betrouwbaar zijn als bij het traditionele ‘tanken aan de pomp’”, aldus het agentschap.

En de energietransitie vraagt om meer kabels en leidingen in de grond. Die zijn nodig voor het uitbreiden van elektriciteitsnetten of het aanleggen van infrastructuur voor nieuwe energiebronnen als warmte en waterstof. Maar de sector is er de laatste jaren al niet in geslaagd om met extra inspanningen de graafschades terug te dringen. De kans daarop is zelfs iets groter geworden. Dus ook dit is een risico voor de energietransitie, stelt het AT.

Problemen of vertraging voorkomen

Deze gevaren zijn nu gesignaleerd, maar er zijn verdere verkenningen nodig om ze exact te bepalen. Dat is dan ook wat het Agentschap Telecom gaat doen. “Zodat deze risico’s vroegtijdig aangepakt kunnen worden en niet tot onnodige problemen of vertraging in de transitie zullen zorgen.”

Daarom doet de toezichthouder “dit jaar onder andere onderzoek naar de toepassing en impact van kunstmatige intelligentie in de elektriciteitsketen en de risico’s van elektrische apparatuur die zowel aan het elektriciteitsnet als het internet gekoppeld is (zoals laadpalen, warmtepompen, zonne-energiesystemen of thuis-accu’s). Vanuit nationale en internationale netwerken werkt Agentschap Telecom aan de standaardisatie van cyberveilige apparatuur en diensten. Bovendien intensiveert Agentschap Telecom zijn onderzoek naar mogelijk verstorende apparatuur. Indien nodig haalt het agentschap verstorende apparatuur van de markt.”

Lees hier het volledige rapport: ‘Agentschap Telecom in de energietransitie’

Andere interessante artikelen van Infrasite over de energietransitie:

Auteur: Vincent Krabbendam