Commissie ontwikkelt nieuwe visie voor maritiem beleid

Den Haag – De Europese Commissie publiceert op 7 juni 2006 haar Groenboek “naar een toekomstig maritiem beleid voor de Unie: een Europese visie op de Oceanen en Zeeën”. Om de belanghebbenden hun mening te vragen over het beleid inzake oceanen en zeeën, wordt één van de grootste consultatieprocedures uit de geschiedenis van de EU georganiseerd.

De consultatie is een antwoord op het groeiende bewustzijn van zowel de vitale rol die de zeeën nu reeds spelen als motor van de Europese welvaart, als van hun potentieel voor meer werkgelegenheid en welzijn. Aan de hand van de resultaten van de consultatie zal de Commissie een nieuwe visie ontwikkelen voor een geïntegreerd maritiem beleid.

De belangrijkste vraag die in het Groenboek wordt gesteld is of Europa zich een versnipperd sectoraal beleid voor onze zeeën en oceanen kan veroorloven. Wordt het geen tijd voor een echt geïntegreerd maritiem beleid waarbij niet alleen het onbenutte potentieel voor economische groei en werkgelegenheid wordt aangesproken, maar ook de bescherming van het mariene milieu wordt versterkt? Zo ja, hoe pakken we dat aan?

Het Groenboek is opgesteld nadat de Commissie in maart 2005 heeft besloten een visie te ontwikkelen op de toekomst van de Europese zeeën. De Europese Commissie organiseert zelf de consultaties van belanghebbenden op Europees en internationaal niveau. Dit consultatieproces is begonnen bij het verschijnen van het Groenboek en loopt door tot medio 2007.

Parallel aan het Europese proces wordt ook in Nederland een consultatie gehouden. Het doel van deze consultatie is om betrokken organisaties en maatschappelijke groeperingen langs gestructureerde weg een mening te laten geven over de inhoud van het Groenboek. Hierbij zijn de in het Groenboek opgenomen vragen een belangrijk hulpmiddel. De consultatie is integraal van opzet, via de Overlegorganen Water en Noordzee en Goederenvervoer worden alle bij het Groenboek betrokken organisaties en maatschappelijke groeperingen geconsulteerd. Maritieme stakeholders en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij maritiem beleid en beheer worden uitgenodigd voor consultatiebijeenkomsten die na de zomer 2006 starten.

De meningen uit het consultatieproces en de antwoorden op de vragen uit het Groenboek worden gebundeld in een eindverslag. Dit eindverslag is een belangrijke bouwsteen voor het formele standpunt van de Nederlandse regering over het Groenboek Europees Maritiem Beleid. Dit standpunt wordt medio 2007 samen met het eindverslag van de consultatie aangeboden aan de Europese Commissie.

Meer informatie
Oceanen en zeeen 07-06-2006 | Pdf-document, 99 kB
europa maritiem
Noordzeeloket

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat