DIJKVERSTERKING

Waterschap laat emissies zwaar wegen bij aanbesteding Rijnkade

Artist impression Rijnkade artist impression waterschap Rijn en IJssel

Bouwcombinatie Van der Ven/Ballast Nedam/Hakkers gaat het versterkingsproject van de Rijnkade in Arnhem uitvoeren Deze partij kwam als beste uit de bus bij de aanbesteding, zegt opdrachtgever Waterschap Rijn en IJssel. De formele gunning moet nog wel plaatsvinden.

Het plan van Van der Ven/Ballast Nedam/Hakkers scoorde het best op het beperken van de emissies van stikstof en fijnstof, een aspect dat hoog op het wensenlijstje van het waterschap stond. De combinatie kreeg ook de handen van het waterschap op elkaar waar het gaat om het zo min mogelijk veroorzaken van hinder voor de omgeving. Dat opgeteld bij de beste aanbieding voor wat betreft prijs en kwaliteit betekende dat het driemanschap de opdracht in de pocket heeft.

Ontmoetingsplekken

De Rijnkade wordt versterkt om Arnhem ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Doel is de dijk zo aan te passen dat deze ook bestand is tegen bedreigingen van klimaat- en hoogwaterscenario’s die op ons afkomen. Behalve aan het voorkomen van overstromingen is ook gedacht aan het plezier van de mens: er komt meer ruimte voor ontmoetingsplekken, horeca en wandelaars. Bewoners, de al horeca en andere ondernemers die wonen en werken op de Rijnkade hebben er over mee kunnen praten.

De definitieve gunning moet nog plaatsvinden. Dat gebeurt in februari. Nadat de contracten ondertekend zijn start de bouwcombinatie met de voorbereidingen. In het najaar van dit jaar wordt met de uitvoering gestart. De oplevering van het werk is naar verwachting eind 2025.

Regenval

Waterschapsbestuurder Frank Wissink wijst vooral op het emissieloos bouwen. Samen hebben de waterschappen afgesproken in 2030 op een emissieloze bouwplaats te werken. Dit project loopt daarop vooruit. En dat is niet alles. ‘Door een goed doordachte, slimme fasering, zijn de werkzaamheden sneller. Zo kunnen we volgend jaar al gebruik maken van de vernieuwde verbrede terrassen.’

De recente regenval maakt duidelijk hoe belangrijk een goede waterkering is, zegt wethouder Bob Roelofs van Arnhem. ‘Door de Rijnkade te versterken zorgen we ervoor dat onze binnenstad ook de komende 50 jaar beschermd blijft tegen het gevaar van overstromingen.’

Deltawerken

De dijkversterking Rijnkade is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin wordt een groot deel van de dijken in Nederland versterkt. Het gaat om de grootste dijkversterkingsoperatie in Nederland sinds de Deltawerken. Ongeveer 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen worden aangepakt.

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Waterschap laat emissies zwaar wegen bij aanbesteding Rijnkade | Infrasite
DIJKVERSTERKING

Waterschap laat emissies zwaar wegen bij aanbesteding Rijnkade

Artist impression Rijnkade artist impression waterschap Rijn en IJssel

Bouwcombinatie Van der Ven/Ballast Nedam/Hakkers gaat het versterkingsproject van de Rijnkade in Arnhem uitvoeren Deze partij kwam als beste uit de bus bij de aanbesteding, zegt opdrachtgever Waterschap Rijn en IJssel. De formele gunning moet nog wel plaatsvinden.

Het plan van Van der Ven/Ballast Nedam/Hakkers scoorde het best op het beperken van de emissies van stikstof en fijnstof, een aspect dat hoog op het wensenlijstje van het waterschap stond. De combinatie kreeg ook de handen van het waterschap op elkaar waar het gaat om het zo min mogelijk veroorzaken van hinder voor de omgeving. Dat opgeteld bij de beste aanbieding voor wat betreft prijs en kwaliteit betekende dat het driemanschap de opdracht in de pocket heeft.

Ontmoetingsplekken

De Rijnkade wordt versterkt om Arnhem ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Doel is de dijk zo aan te passen dat deze ook bestand is tegen bedreigingen van klimaat- en hoogwaterscenario’s die op ons afkomen. Behalve aan het voorkomen van overstromingen is ook gedacht aan het plezier van de mens: er komt meer ruimte voor ontmoetingsplekken, horeca en wandelaars. Bewoners, de al horeca en andere ondernemers die wonen en werken op de Rijnkade hebben er over mee kunnen praten.

De definitieve gunning moet nog plaatsvinden. Dat gebeurt in februari. Nadat de contracten ondertekend zijn start de bouwcombinatie met de voorbereidingen. In het najaar van dit jaar wordt met de uitvoering gestart. De oplevering van het werk is naar verwachting eind 2025.

Regenval

Waterschapsbestuurder Frank Wissink wijst vooral op het emissieloos bouwen. Samen hebben de waterschappen afgesproken in 2030 op een emissieloze bouwplaats te werken. Dit project loopt daarop vooruit. En dat is niet alles. ‘Door een goed doordachte, slimme fasering, zijn de werkzaamheden sneller. Zo kunnen we volgend jaar al gebruik maken van de vernieuwde verbrede terrassen.’

De recente regenval maakt duidelijk hoe belangrijk een goede waterkering is, zegt wethouder Bob Roelofs van Arnhem. ‘Door de Rijnkade te versterken zorgen we ervoor dat onze binnenstad ook de komende 50 jaar beschermd blijft tegen het gevaar van overstromingen.’

Deltawerken

De dijkversterking Rijnkade is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin wordt een groot deel van de dijken in Nederland versterkt. Het gaat om de grootste dijkversterkingsoperatie in Nederland sinds de Deltawerken. Ongeveer 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen worden aangepakt.

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie