WATERBOUW

Dijkversterking Lekdijk officieel begonnen

Sterke Lekdijk (bron De Stichtse Rijnlanden)

Met een hap uit de grond, met de door Mourik omgebouwde eerste middelzware rupsgraafmachine op 100% waterstof in Nederland, begon donderdag 23 juni 2022 in de uiterwaard van Salmsteke (bij Lopik) officieel de versterking van de Lekdijk. Het natuur- en recreatiegebied Salmsteke is het gedeelte van de Lekdijk dat als eerste onderhanden genomen wordt, en vormde daarmee de lakmoesproef voor de innovatieve, duurzame en efficiëntie manier van werken die Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden met haar gebiedspartners voor ogen had.

Het waterschap versterkt de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven over een totale lengte van 55 kilometer om de dijk ook in de toekomst voldoende veilig te houden. Zes deeltrajecten, waaronder Salmsteke Ontkiemt! vormen samen het project Sterke Lekdijk. Elk deeltraject bevindt zich in een ander stadium van de dijkversterking. Door ervaringen uit te wisselen, leren de verschillende trajecten van elkaar. Sterke Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hierin werken de waterschappen en het Rijk samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken: 1.500 kilometer dijken worden versterkt de komende dertig jaar. Het innovatiepartnerschap bij project Sterke Lekdijk is een unieke samenwerking tussen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en innovatiepartners Mourik Infra, Van Oord en de combinatie Lek-ensemble (Heijmans Infra, GMB Civiel en de Vries & van de Wiel). (bron: De Stichtse Rijnlanden)

Auteur: Redactie