GUNNING MAART 2003

Aanbestedingsprocedure spoortunnel Maarsbergen van start

Waarnemend gedeputeerde mobiliteit Robert Strijk tekent voor de spooronderdoorgangen bij Maarsbergen provincie Utrecht

De uitvoering van het project ondertunneling spoorweg Maarsbergen gaat binnenkort van start. Op donderdag 20 oktober zijn de gemeente Utrechtse Heuvelrug, ProRail en de provincie Utrecht hiervoor een realisatieovereenkomst aangegaan. Met de ondertekening start ProRail de aanbestedingsprocedure om een aannemer te selecteren voor de uitvoering van het werk. ProRail zal als opdrachtgever naar de aannemer fungeren in samenwerking met de gemeente en de provincie.

Het project ‘Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen’ betreft het verleggen van de N226 in westelijke richting en het aanleggen van een nieuwe spooronderdoorgang ten westen van de dorpskern. De nieuwe N226 sluit aan op een nieuwe rotonde. Via deze rotonde zal het verkeer richting Maarn afgewikkeld worden via de nieuw aan te leggen Bosweg. De huidige gelijkvloerse spoorwegovergang verdwijnt. Voor fietsers en voetgangers komt er een nieuwe spooronderdoorgang op de locatie van de huidige overweg. Over de N226 komt een drietal nieuwe fietsbruggen voor doorgaand langzaam verkeer. De Tuindorpweg wordt voor doorgaand gemotoriseerd verkeer afgesloten.

Artist impression van de nieuwe spoorwegtunnel © provincie Utrecht

Voorkeursvariant

Op 13 maart 2017 hebben Provinciale Staten en de gemeenteraad de ‘Westvariant met gesloten Tuindorpweg’ vastgesteld als voorkeursvariant voor de spooronderdoorgang. Vervolgens is de ruimtelijke procedure gestart en op 9 december 2020 is het Provinciaal inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen door Provinciale Staten vastgesteld. In maart vorig jaar volgde de definitieve vaststelling door de Raad van State. De gunning is voorzien in maart 2023, waarna de voorbereiding van de uitvoering gaat starten. De realisatie van het gehele project is voorzien in 2026.

Lees ook:

Werken met spoorstaven van 65 graden. Leuk?

Dura Vermeer vervangt spoorbruggen bij A’dam CS

Auteur: Redactie

Aanbestedingsprocedure spoortunnel Maarsbergen van start | Infrasite
GUNNING MAART 2003

Aanbestedingsprocedure spoortunnel Maarsbergen van start

Waarnemend gedeputeerde mobiliteit Robert Strijk tekent voor de spooronderdoorgangen bij Maarsbergen provincie Utrecht

De uitvoering van het project ondertunneling spoorweg Maarsbergen gaat binnenkort van start. Op donderdag 20 oktober zijn de gemeente Utrechtse Heuvelrug, ProRail en de provincie Utrecht hiervoor een realisatieovereenkomst aangegaan. Met de ondertekening start ProRail de aanbestedingsprocedure om een aannemer te selecteren voor de uitvoering van het werk. ProRail zal als opdrachtgever naar de aannemer fungeren in samenwerking met de gemeente en de provincie.

Het project ‘Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen’ betreft het verleggen van de N226 in westelijke richting en het aanleggen van een nieuwe spooronderdoorgang ten westen van de dorpskern. De nieuwe N226 sluit aan op een nieuwe rotonde. Via deze rotonde zal het verkeer richting Maarn afgewikkeld worden via de nieuw aan te leggen Bosweg. De huidige gelijkvloerse spoorwegovergang verdwijnt. Voor fietsers en voetgangers komt er een nieuwe spooronderdoorgang op de locatie van de huidige overweg. Over de N226 komt een drietal nieuwe fietsbruggen voor doorgaand langzaam verkeer. De Tuindorpweg wordt voor doorgaand gemotoriseerd verkeer afgesloten.

Artist impression van de nieuwe spoorwegtunnel © provincie Utrecht

Voorkeursvariant

Op 13 maart 2017 hebben Provinciale Staten en de gemeenteraad de ‘Westvariant met gesloten Tuindorpweg’ vastgesteld als voorkeursvariant voor de spooronderdoorgang. Vervolgens is de ruimtelijke procedure gestart en op 9 december 2020 is het Provinciaal inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen door Provinciale Staten vastgesteld. In maart vorig jaar volgde de definitieve vaststelling door de Raad van State. De gunning is voorzien in maart 2023, waarna de voorbereiding van de uitvoering gaat starten. De realisatie van het gehele project is voorzien in 2026.

Lees ook:

Werken met spoorstaven van 65 graden. Leuk?

Dura Vermeer vervangt spoorbruggen bij A’dam CS

Auteur: Redactie