Nieuwsbericht | Datum: 08-03-2018Groei Resultaat Eneco Groep zet door in 2017

Bron: EnecoEneco Groep N.V. is sterk gegroeid in 2017. Het bedrijfsresultaat (EBIT) komt uit op 158 miljoen euro, een forse stijging van 49 procent ten opzichte van 106 miljoen in 2016. De brutomarge en overige opbrengsten steeg naar 1052 miljoen (in 2016: 931 miljoen), onder andere dankzij de ingebruikname van nieuwe zon- en windparken en acquisities van met name energiebedrijven in België en Duitsland.

De investeringen (acquisities, uitbreiding & vervanging van duurzame productiecapaciteit) namen toe tot 727 miljoen euro (2016: 150 miljoen). Het ging hierbij vooral om investeringen in windparken (99 miljoen), verduurzaming en transport van de warmteproductie (69 miljoen) en uitbreiding van zonneparken en de verbouwing van biomassacentrale Bio Golden Raand (31 miljoen). Dankzij de overname van de Belgische activiteiten van energiebedrijf Eni en het verwerven van een groot belang in het Duitse duurzame energie en IT bedrijf LichtBlick, steeg de totale omzet met 22 procent naar 3,4 miljard euro.

De bedrijfskosten namen met 8% toe tot 894 miljoen euro, als gevolg van de acquisities. De operationele kosten daalden juist, vooral door de splitsing tussen Stedin en Eneco Groep op 1 februari 2017 (waardoor er minder centrale kosten zijn) en kostenbesparingen. Het resultaat na belastingen komt uit op 127 miljoen euro, 23 procent hoger dan in 2016 (103 miljoen).

Eneco Groep zet in op digitalisering voor de klant. Ook in 2017 werden hierbij belangrijke stappen gezet. Enkele hoogtepunten: slimme thermostaat Toon werd uitgebreid met nieuwe diensten, terwijl de WarmteWinner, een compacte warmtepomp waarmee gas wordt bespaard, werd doorontwikkeld voor marktintroductie. De eerste Eneco Zonnehubs gingen van start, een dienst waarbij klanten die thuis geen mogelijkheid hebben om zonnepanelen te installeren, deze toch kunnen kopen doordat de panelen elders worden geplaatst, zoals het dak van een bedrijfspand. Ook werd het zonne-energieproduct HollandseZon geïntroduceerd.

Om Nederland 'van gas los' te krijgen zijn ook collectieve warmtesystemen van groot belang. Eneco is hierin marktleider en zet in op de uitbreiding van het warmtebedrijf in Zuid-Holland, samen met partners in de Warmtealliantie, die in 2017 werd gestart. Het eigen warmtebedrijf werd verder verduurzaamd en er werden contracten afgesloten voor toekomstige groei van het aantal warmteklanten, in onder andere Den Haag, Utrecht en Rotterdam. In Utrecht werd gestart met de bouw van een biowarmte-installatie als bron voor de lokale warmtevoorziening.

Innovatie is cruciaal voor de energietransitie en de groei van Eneco Groep. Er werden belangen genomen in smartdatabedrijf ONZO, het Duitse Thermondo, een vernieuwer in de markt voor verwarmingsinstallaties, en NextKraftwerke, de exploitant van een grote virtuele energiecentrale. Met Mitsubishi wordt samengewerkt aan de bouw van de grootste batterij van Europa.

Ook zet de groei in de markt voor elektrisch auto's door. In Nederland realiseerde Eneco een groei van 38% in het aantal laadpalen en 25% in het aantal laadpassen. In België waren die aantallen 105% respectievelijk 106%. Per 1 maart 2018 brengt Eneco Groep alle activiteiten voor elektrische mobiliteit onder in het zelfstandige bedrijf Eneco eMobility.

De duurzame strategie kreeg in 2017 veel erkenning. Vermindering van CO2 uitstoot in de keten (bedrijfsvoering inclusief leveranciers en klanten) is een strategisch doel van de onderneming. Ten opzichte van 2015 werd de ketenemissie teruggebracht met 16%. Verheugend is ook dat diverse indexen en benchmarks Eneco Groep en haar merken positief rangschikken, zoals de EcoVadis ESG score (Silver Ranking), de PWC benchmark elektriciteitsproducten en duurzame stroom-rankings door NGO's in België en Nederland.


Deel dit artikel:                   

Beter inzicht in bodemdaling Kanis, Kamerik en Kockengen
Artikel
Duurzaamheid 2017 van ministerie van IenW in beeld
Nieuwsbericht
Low Car Diet: werkgevers aan zet CO2-uitstoot woon-werkverkeer te beperken
Nieuwsbericht
Duurzaamheidsverslag 2017: Doorbouwen aan duurzaamheid
Nieuwsbericht
Europese steden onderschatten potentieel van fietsers en voetgangers
Nieuwsbericht
Henk de Jong nieuwe algemeen directeur PBLQ
Nieuwsbericht
Hogere CO2-uitstoot in het eerste kwartaal 2018
Nieuwsbericht
Provinciale wegen in Limburg worden stiller
Nieuwsbericht
Uitstoot broeikasgassen in 2017 licht afgenomen
Nieuwsbericht
Rioolwaterzuivering steeds effectiever en duurzamer
Nieuwsbericht
Openstelling van Sluis Delden nogmaals uitgesteld
Nieuwsbericht
Nieuw meetsysteem moet bandenpech vrachtverkeer voorkomen
Nieuwsbericht
ABN AMRO: Truck platooning nog niet populair onder logistieke ondernemers
Nieuwsbericht
Spoedverlenging Intercity direct-treinen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat en De Groene Boog tekenen contract nieuwe A16 Rotterdam
Nieuwsbericht
InfraTech 2019 toont neus voor innovatie met infra awards
Nieuwsbericht
Sweco vestigt zich in Amsterdam
Nieuwsbericht
Fietsersbond lanceert routeplanner voor speedpedelecs
Nieuwsbericht
Verbouwing station Rotterdam Alexander officieel van start
Nieuwsbericht
Geslaagde editie van de INTERMAT, in het teken van innovatie en business
Weblogposting
Alfen geselecteerd door Solarcentury voor aansluiting twee zonneparken
Nieuwsbericht
Campagne Ik Fiets Vriendelijk - on Tour gaat euregionaal
Nieuwsbericht
Stuw Grave: Varen met gevaarlijke stoffen in mist aan banden
Nieuwsbericht
[Banners]