SolaRoad (bron: provincie Noord-Holland)

Strukton start aanleg zonnepanelenfietspad in Utrecht

Bron: provincie Noord-Holland

In de provincie Utrecht start aannemer Strukton volgende week met de aanleg van een zonnepanelenfietspad. Het gaat hier om een proef met het winnen van duurzame energie uit weginfra. De zonnepanelen bevinden zich op de bestaande wegverharding, waardoor er sprake is van dubbel ruimtegebruik. Als de proef succesvol is, wil de provincie zonnepanelen op fietspaden vaker en op grotere trajecten toepassen.

Het gaat in dit geval om een traject van ongeveer 350 meter op het fietspad langs de N417 ter hoogte van Maartensdijk. Strukton zal zich van 14 tot en met 16 juli onder andere bezighouden met het verwijderen van bestaande fietspadverharding, het aanbrengen van kabels en leidingen in de berm, het aanbrengen van de betonnen elementen die zijn voorzien van de zonnepanelen en het aansluiten van de elementen op de aansluitkasten.

Voordelen zonnepanelen op fietspad

Strukton heeft daarvoor de opdracht gekregen van de provincie Utrecht. Deze ziet veel voordelen in het leggen van zonnepanelen op het fietspad. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. Bovendien hoeft er geen landbouw- of natuurgrond worden gebruikt en het landschap wordt niet aangetast. Een vergelijkbare proef wordt ook uitgevoerd op het fietspad langs de N225 ter hoogte van Remmerden.

Strukton realiseert voorafgaand aan de werkzaamheden een tijdelijk fietspad, zodat weggebruikers nog steeds verder kunnen. Dit tijdelijke pad zal breed genoeg zijn om in twee richtingen te berijden en wordt voorzien van verlichting. Ook auto’s hebben geen last van de werkzaamheden, want de N417 blijft gewoon open. Als het fietspad klaar is, worden ook de restwerkzaamheden van het groot onderhoud aan de N417 opgepakt.

Projecten in Noord-Holland

Het plaatsen van zonnepanelen is ook al op andere plekken gedaan. In Noord-Holland werd al in 2014 een vergelijkbaar project gerealiseerd, waarbij Strukton Civiel betrokken was. Ook in Groningen en in Spijkenisse zijn teststukken gelegd. Wel werden de zonnepanelen in Krommenie eind vorig jaar tijdelijk vervangen door asfalt. Dit was nodig omdat ze door vandalisme waren beschadigd.

Auteur: Inge Jacobs

Strukton start aanleg zonnepanelenfietspad in Utrecht | Infrasite