Antea Group geselecteerd voor planuitwerkingsfase N35 Nijverdal-Wierden

Voor de buitenwereld is het de afgelopen maanden stil geweest rondom de opwaardering van de N35 Nijverdal-Wierden. Dit betekent echter niet dat er niets is gebeurd.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen periode namelijk gebruikt om een ingenieursbureau te selecteren voor de volgende fase van het project: de planuitwerkingsfase.

Het project voor de verbreding van de N35 tussen Nijverdal en Wierden is vrijwel ongemerkt een nieuwe fase ingegaan. Tijdens de verkenningsfase hebben we samen met onze projectpartners, omwonenden en andere belanghebbenden bekeken hoe de verbreding van de N35 het beste vorm kon krijgen. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft vervolgens in maart 2015 het voorkeursalternatief, de noordvariant, vastgesteld. In september 2015 is het voornemen tot het opstellen van een ontwerptracébesluit/milieueffectrapport (OTB/MER) gepubliceerd en afgelopen voorjaar de daaropvolgende Nota van Antwoord.

Planuitwerkingsfase
De afgelopen maanden is Rijkswaterstaat druk bezig geweest om een ingenieursbureau te selecteren. Inmiddels is duidelijk dat Antea Group ons gaat helpen bij de volgende fase van het project: de planuitwerkingsfase. Het bureau werkt in deze fase het OTB/MER en het tracébesluit (TB) uit. Ook stelt Antea Group het realisatiecontract voor de daadwerkelijke uitvoering en aanleg van de weg op. Zo zorgen we ervoor dat de aannemer in 2020 meteen aan het werk kan.

Omwonenden
Antea Group heeft inmiddels het eerste product binnen deze opdracht afgeleverd: het schrijven van een participatieplan voor deze fase. Hierin staat hoe we ervoor gaan zorgen dat omwonenden en andere belanghebbenden ook tijdens deze nieuwe fase van het project betrokken blijven. Uitgangspunt is dat dit plan goed aansluit bij de aanpak die we in de verkenningsfase hebben gehanteerd én bij de suggesties uit de zienswijzen. Omdat Rijkswaterstaat veel waarde hecht aan het betrekken van de omgeving en aan communicatie, heeft dit zwaar meegewogen bij de selectie van Antea Group.

Meer informatie
projectpagina N35 Nijverdal-Wierden

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat