Minister stelt voorkeursalternatief N65 vast

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het voorkeursalternatief voor de aanpak van de N65 vastgesteld. Met deze voorkeursbeslissing is de stap naar een verbeterde N65 weer een stuk dichterbij gekomen.

De bestuurlijke partners in de regio hebben de laatste jaren intensief samengewerkt om de leefbaarheid en de veiligheid van de Rijksweg te verbeteren. Een van de eindresultaten is dat de inwoners van Vught en Haaren de N65 straks vlot en veilig kunnen oversteken. Een aantal kruisingen wordt ongelijkvloers waardoor fietsers apart van de rest van het verkeer de andere kant van de weg bereiken.

De minister licht de plannen voor aanpassing van de N65 bij Vught en Haaren toe in een brief, die zij 27 juni 2016 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Schultz: ‘Dit is goed voor de leefbaarheid in Haaren en Vught en bevordert tegelijkertijd de veiligheid en doorstroming op de N65.’ De verkenningsfase is hiermee afgerond. Na deze mijlpaal kan nu de planfase van start gaan. In deze fase worden de gekozen maatregelen van het voorkeursalternatief vastgelegd in twee gemeentelijke bestemmingsplannen. Dat gebeurt in een formele procedure met de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

Het voorkeursalternatief
Het voorkeursalternatief Het gezamenlijk vastgestelde voorkeursalternatief bestaat uit de volgende maatregelen:

 • a) in Helvoirt gaat het om:
  • een geoptimaliseerde kruising met extra opstelstroken op de N65 richting Tilburg;
  • een fietstunnel;
  • een ecopassage bij het Helvoirts Broek en parallelwegen.
 • b) in Vught gaat het om:
  • een gelijkvloers geoptimaliseerd kruispunt Boslaan/Vijverbosweg (dit kruispunt heeft vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid geen oversteek voor langzaam verkeer);
  • een verdiepte N65 ten behoeve van een ongelijkvloerse kruising Martinilaan/De Bréautélaan;
  • een verdiepte N65 ten behoeve van een ongelijkvloerse kruising Helvoirtseweg/Kennedylaan met halve aansluiting op maaiveld vanuit en richting Tilburg;
  • het open houden en verkeersveilig aanpassen van de oprit Olmenlaan en afrit Rembrandtlaan;
  • het afsluiten van de oprit bij de Rembrandtlaan;
  • een verkeersregelinstallatie bij de Groenewouddreef inclusief aanliggende parallelweg.

Hiervoor is € 107 miljoen beschikbaar; de regio betaalt hiervan € 51 miljoen en het Rijk € 56 miljoen.

Optimaal eindresultaat
In de bestemmingsplannen blijft er binnen de maatregelen van het voorkeursalternatief ruimte voor de uitwerking van details. Dit draagt bij aan een optimaal eindresultaat. Omdat de gemeenten Vught en Haaren zelf de bestemmingsplanprocedures voor hun rekening nemen, nemen zij ook het voortouw om de omgeving en de bewoners actief bij de verdere detailuitwerking te betrekken. Wel blijven alle betrokken overheden (Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant, Gemeenten Haaren, Vught en ’s-Hertogenbosch) gezamenlijk het project aansturen. Zij zorgen ook voor afstemming met het project PHS Meteren – Boxtel.

Meer informatie
De Kamerbrief

Het voorkeursalternatief en de bij behorende stukken

De projectpagina N65: Vught-Haaren

Verkenning N65 Vught-Haaren
De N65 tussen Tilburg en ‘s-Hertogenbosch is een rijksweg met veel verkeer die diverse woongebieden doorkruist. Daarom hebben het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Vught, Haaren en ‘s-Hertogenbosch een verkenning gedaan voor de N65 tussen Vught en Haaren. De verkenning heeft als primair doel het verbeteren van de leefbaarheid. Naar verwachting start de uitvoering van het project in 2021. De werkzaamheden aan de N65 worden eind 2023 afgerond.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)