Onderzoek naar vermeende misstanden De Centrale As

De provincie Fryslân heeft kennis genomen van de brief van de FNV van 22 juni 2016 over vermeende misstanden op de bouwlocatie van De Centrale As (midden 2). De FNV stelt verschillende misstanden te constateren over de beloning van uitzendkrachten en ZZP-ers. Ook zouden er volgens de FNV te lange werkdagen worden gemaakt.

Bij de provincie Fryslân en aannemer Nije Daam zijn de vermeende misstanden bij De Centrale As niet bekend. De stellingname van de FNV betekent niet dat er daadwerkelijk misstanden zijn. Provincie en aannemer zijn niet geïnformeerd door partijen over het bestaan van deze kwestie. “Samen met Nije Daam starten wij per direct een zorgvuldig onderzoek naar wat er precies aan de hand is”, licht gedeputeerde Sietske Poepjes toe. “Wij verwachten snel resultaat te hebben.”

De provincie werkt met maatschappelijk verantwoorde aannemers. Mocht onderzoek uitwijzen dat er misstanden plaatsvinden, dan vergt de provincie de aannemer op naleving van de cao en de Wet Aanpak Schijnconstructies. De Wet Aanpak Schijnconstructies zorgt er onder andere voor dat werkgevers zich moeten houden aan de regels voor het minimumloon. Deze wet is opgenomen in het provinciale inkoopbeleid. De provincie heeft de uitvoering van deze wet meerdere keren onder aandacht van haar aannemers gebracht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Friesland (Provincie Fryslân)