Gunning en start onderhoud Westervoortsebrug

Rijkswaterstaat heeft het onderhoud aan de Westervoortsebrug definitief gegund aan Combinatie IRIS Coating & Industrial Services BV/ IRIS NV.

Het gaat hierbij om schilderwerkzaamheden aan de staalconstructie van de verkeersbrug (onder- en bovenzijde) en het vervangen van de bovenste laag van het fietspad. Met deze werkzaamheden behouden we de goede kwaliteit van de brug. Zo kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken.

Hinder
Onderhoud kan niet altijd zonder overlast voor weggebruikers en omgeving. De werkzaamheden kunnen alleen veilig en kwalitatief goed gebeuren als de brug grotendeels is afgesloten. Tussen 25 juli tot en met 4 september is de brug afgesloten voor auto-, motor- en vrachtverkeer. Zij kunnen omrijden via de A12. Landbouwvoertuigen, spoedeisende hulpdiensten, openbaar vervoer en brommobielen (45 km auto’s) kunnen tijdens de afsluiting wel gebruik maken van de brug, er blijft één rijstrook open waarbij de rijrichting continu wordt omgewisseld. (Brom-)fietsers en voetgangers kunnen te allen tijden gebruik maken van de brug. Tussen eind april en december 2016 wordt er ook aan de onderzijde van de brug gewerkt. Dit levert geen verkeershinder op.

Werkzaamheden Hamersestraat/Dorpstraat
Tijdens de afsluiting van de brug start de gemeente Westervoort met de werkzaamheden aan de Hamersestraat/Dorpstraat. De werkzaamheden van Rijkswaterstaat en de gemeente zijn gelijktijdig gepland, omdat beide werkzaamheden het doorgaand verkeer tussen Arnhem en Duiven/Zevenaar stremmen. Hierdoor is de hinderperiode korter. De werkzaamheden Hamersestraat/Dorpstraat duren tot circa half oktober. Doorgaand verkeer wordt tot half oktober omgeleid via de A12. Lokaal verkeer tussen Arnhem en Westervoort kan vanaf begin september wel gebruik maken van de Westervoortsebrug.

Inloopbijeenkomst
Op 19 mei van 19.30 tot 21.30 uur wordt een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden, hinder en omleidingsroute georganiseerd in zalencentrum Wieleman in Westervoort. Hier staan medewerkers van Rijkswaterstaat, de gemeenten Arnhem en Westervoort en de aannemer IRIS u te woord. De gemeente Westervoort geeft tevens informatie over de werkzaamheden aan de Hamersestraat/Dorpstraat.

Samenwerking
Rijkswaterstaat en de gemeenten Arnhem en Westervoort werken samen aan het onderhoud. Rijkswaterstaat doet dit vanuit zijn rol als eigenaar van de brug, de gemeente Arnhem vanuit haar rol als wegbeheerder van de Zevenaarseweg en de gemeente Westervoort vanuit haar rol als wegbeheerder van de Brugweg.

Meer informatie
U kunt bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur. Of kijk op de projectpagina Westervoortsebrug

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat