Aanpassing tracebesluit SAA vanwege nieuwe spoorbrug Muiderberg

Het tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere (TB SAA) uit 2011 is aangepast in een tracébesluit 2014. Reden is een nieuw ontwerp van de spoorbrug bij Muiderberg en een wijziging van de bestemming van een aantal percelen in Naarden. Het tracébesluit (2014) ligt van 1 oktober tot en met 12 november 2014 ter inzage. Ten opzichte van het ontwerp-tracébesluit (2014) is de belangrijkste wijziging in het tracébesluit (2014) een extra geluidsscherm van 10 meter hoog.

Het TB SAA 2014 wijzigt het tracébesluit van 2011. In het TB SAA (2011) is onder andere een verbreding van de A1 tussen Amsterdam en Muiderberg voorzien. Voor deze verbreding moet de spoorbrug bij Muiderberg verlengd worden. Deze grotere overspanning van de A1 is alleen te realiseren met een staal-betonnen boogbrug. Omdat in het tracébesluit van 2011 wordt uitgegaan van een betonnen spoorbrug, is een wijziging van het tracébesluit op dit punt nodig. Daarnaast is tijdens de voorbereiding van de realisatie gebleken dat de bestemming van een aantal percelen ten noorden van de A1 en aan weerszijden van de A6 (Amsterdamsestraatweg en Naarderstraatweg) niet juist in het tracébesluit 2011 vermeld staan.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-tracébesluit

Ten opzichte van het ontwerp-tracébesluit (2014), dat in juni bekend is gemaakt, is een aantal wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen staan beschreven in hoofdstuk 10 van de toelichting van het tracébesluit. De wijzigingen zijn aangebracht om tegemoet te komen aan ingediende zienswijzen en ter verbetering van het tracébesluit (2014). De belangrijkste wijziging in het tracébesluit (2014) is de toevoeging van een extra geluidsscherm van 10 meter hoog, omdat dit scherm voor een groot aantal woningen een positief effect heeft op de geluidbelasting.

Locaties terinzagelegging

Het tracébesluit (2014) ligt van 1 oktober tot en met 12 november 2014 ter inzage in het gemeentehuis van Muiden, Naarden en Weesp, het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem, bij Rijkswaterstaat in Haarlem, het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag en bij Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht in Amsterdam. Ook zijn de stukken digitaal in te zien via de site van de Directie Participatie via Platform Participatie.

Beroepsprocedure

De beroepsprocedure loopt van 2 oktober tot en met 12 november 2014.

Waar vindt u meer informatie?

Voor vragen over de procedure kan men terecht bij de Directie Participatie, telefoonnummer: 070 456 94 02. Meer informatie over de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere staat op de projectpagina A9/A10/A1/A6 Schiphol – Amsterdam – Almere. Ook kan men bellen met de landelijke informatielijn Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de A1/A6 tussen de knooppunten Diemen en de aansluiting Almere Havendreef. De werkzaamheden aan de A1/A6 maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). De extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert, en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot: bij Muiden verleggen we de A1 en bouwen we het breedste aquaduct van Europa. Het werk aan de A1/A6 Diemen – Almere Havendreef is klaar in 2020.

Ontdek de verhalen achter de werkzaamheden op de A1, A6, A9 en A10 in het online bezoekerscentrum.

_________________

Redactie Infrasite:

Zie ook de projectpagina over het project A1 / A6 / A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA) op Infrasite Projecten!

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat