Aanleg rotondes en carpoolplaats Frieschepalen van start

Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat starten op 4 mei met de aanleg van twee rotondes en een nieuwe carpoolplaats bij de kruispunten van N358 met de op- en afritten van de A7 bij Frieschepalen. Aannemer Jansma Drachten b.v. voert de werkzaamheden uit. Donderdag 17 juli moeten de rotondes en de carpoolplaats af zijn.

Veiligheid verbeterd

Door de aanleg van de rotondes wordt de verkeersveiligheid op de kruispunten verbeterd, doordat de kruispunten overzichtelijker worden. De carpoolplaats verhuist naar een nieuwe locatie die veiliger is om te bereiken en om ruimte te maken voor de rotondes die er komen. Voorheen moesten carpoolers het kruispunt rechtstreeks oversteken of links afslaan over een uitvoegstrook. Straks krijgt de nieuwe carpoolplaats een aansluiting op één van de rotondes. Fietsers krijgen een aparte afslag naar de carpoolplaats.

Omleidingen

Vanaf 4 mei moet het wegverkeer rekening houden met verkeershinder. Het verkeer kan wel zoveel mogelijk doorrijden door de aanleg van bypasses. Alleen in de weekenden van vrijdag 30 mei 20.00 uur t/m zaterdag 31 mei 24.00 uur en van vrijdag 4 juli 20.00 uur t/m zaterdag 5 juli 24.00 uur is het viaduct gestremd. Mochten de werkzaamheden in het weekend uitlopen dan zijn de zondagen beschikbaar om het werk af te krijgen. De omleidingen staan met borden aangegeven.

Aanleg andere rotondes

Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat gaan in 2014 meerdere rotondes aanleggen in Fryslân. De rotondes bij Frieschepalen gaan daarvan als eerste in uitvoering. Na de zomer wordt gestart met de aanleg van een rotonde bij het kruispunt van de N359 met de op- en afritten van de A7 bij Bolsward. Ook komt er een rotonde bij de kruising van de N351 met de op- en afritten van de A32 bij Wolvega. Daarnaast leggen Rijkswaterstaat, provincie en gemeente Smallingerland bij Drachten twee turborotondes en een carpoolplaats aan op de kruispunten van de Noorderhogeweg/Litswei (N369) met de N31.

Meer informatie over het project van Frieschepalen vindt u op: www.fryslan.nl/frieschepalen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Friesland (Provincie Fryslân)