Historische databank NDW 10.000 keer geraadpleegd

Nationale Databank Wegverkeersgegevens bewaart sinds medio 2009 verkeersgegevens over de belangrijkste Nederlandse wegen. Wegbeheerders, beleidsmakers en onderzoekers weten de weg naar de historische databank van NDW goed te vinden. Op 22 april werden voor de 10.000-ste keer historische gegevens opgevraagd. Dit gebeurde door het CBS, een organisatie die de databank wel vaker raadpleegt.

Historische databank NDW

De 24 samenwerkende overheden van NDW onderhouden een enorme databank met wegverkeersgegevens. Over 6.000 kilometer aan rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen worden iedere minuut actuele gegevens ingewonnen: de intensiteit, puntsnelheid (beide per voertuigcategorie) en reistijd. Al deze gegevens worden bewaard en zijn opvraagbaar in de historische databank van NDW. De historische databank bevat inmiddels 200 TB aan gegevens. Dat zijn 12.500 USB-sticks (16 GB) vol data.

Analyses met de historische databank

Sinds de openstelling van de databank eind 2011 maken vooral de NDW-partners zelf veel gebruik van de databank. Zij monitoren de verkeersontwikkelingen in een gebied en brengen de effecten van verkeersbeleid in beeld. Maar ook organisaties als het CBS en de Onderzoeksraad voor Veiligheid raadplegen de databank regelmatig. Hermine Molnár-in ‘t Veld (CBS): ‘Bij het CBS zijn we druk bezig om op basis van NDW-data nieuwe methoden te ontwikkelen voor het maken van statistieken en tijdreeksen zoals verkeersindexcijfers en aan verkeer gerelateerde onderwerpen zoals toerisme en infrastructuur. We ontwikkelen onderzoeksmethoden om dit in de toekomst te kunnen doen met Big Data. NDW is één van onze Big Data-bronnen.’

Voor wie is de historische databank?

De historische databank is in de eerste plaats voor de NDW-partners zelf. Ook marktpartijen die onder licentie NDW-data afnemen, hebben toegang tot de historische gegevens. Overheidspartijen die niet deelnemen in NDW, universiteiten en hogescholen kunnen hiervoor een aanvraag indienen. De gegevens komen in de loop van 2014 ook beschikbaar als open data.

Over NDW

In NDW werken 24 overheden samen aan het inwinnen, opslaan en distribueren van verkeersgegevens. De gegevens worden ingezet voor gerichte verkeersinformatie, effectief verkeersmanagement en treffende verkeerskundige analyses. Doel van dit alles is een betere bereikbaarheid en verkeersdoorstroming.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW)

Historische databank NDW 10.000 keer geraadpleegd | Infrasite

Historische databank NDW 10.000 keer geraadpleegd

Nationale Databank Wegverkeersgegevens bewaart sinds medio 2009 verkeersgegevens over de belangrijkste Nederlandse wegen. Wegbeheerders, beleidsmakers en onderzoekers weten de weg naar de historische databank van NDW goed te vinden. Op 22 april werden voor de 10.000-ste keer historische gegevens opgevraagd. Dit gebeurde door het CBS, een organisatie die de databank wel vaker raadpleegt.

Historische databank NDW

De 24 samenwerkende overheden van NDW onderhouden een enorme databank met wegverkeersgegevens. Over 6.000 kilometer aan rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen worden iedere minuut actuele gegevens ingewonnen: de intensiteit, puntsnelheid (beide per voertuigcategorie) en reistijd. Al deze gegevens worden bewaard en zijn opvraagbaar in de historische databank van NDW. De historische databank bevat inmiddels 200 TB aan gegevens. Dat zijn 12.500 USB-sticks (16 GB) vol data.

Analyses met de historische databank

Sinds de openstelling van de databank eind 2011 maken vooral de NDW-partners zelf veel gebruik van de databank. Zij monitoren de verkeersontwikkelingen in een gebied en brengen de effecten van verkeersbeleid in beeld. Maar ook organisaties als het CBS en de Onderzoeksraad voor Veiligheid raadplegen de databank regelmatig. Hermine Molnár-in ‘t Veld (CBS): ‘Bij het CBS zijn we druk bezig om op basis van NDW-data nieuwe methoden te ontwikkelen voor het maken van statistieken en tijdreeksen zoals verkeersindexcijfers en aan verkeer gerelateerde onderwerpen zoals toerisme en infrastructuur. We ontwikkelen onderzoeksmethoden om dit in de toekomst te kunnen doen met Big Data. NDW is één van onze Big Data-bronnen.’

Voor wie is de historische databank?

De historische databank is in de eerste plaats voor de NDW-partners zelf. Ook marktpartijen die onder licentie NDW-data afnemen, hebben toegang tot de historische gegevens. Overheidspartijen die niet deelnemen in NDW, universiteiten en hogescholen kunnen hiervoor een aanvraag indienen. De gegevens komen in de loop van 2014 ook beschikbaar als open data.

Over NDW

In NDW werken 24 overheden samen aan het inwinnen, opslaan en distribueren van verkeersgegevens. De gegevens worden ingezet voor gerichte verkeersinformatie, effectief verkeersmanagement en treffende verkeerskundige analyses. Doel van dit alles is een betere bereikbaarheid en verkeersdoorstroming.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW)