A12 Waterberg – Velperbroek: wegverbreding medio 2012 gereed

Rijkswaterstaat en aannemer Heijmans organiseren woensdag 25 januari een informatieavond over de werkzaamheden rondom de wegverbreding A12 Waterberg – Velperbroek. De aankomende werkzaamheden en de daarmee samenhangende hinder staan centraal tijdens deze avond. Deze werkzaamheden zijn medio 2012 gereed.

Hinder komende periode

Op dit moment zijn de twee rijstroken op de A12 in beide richtingen verschoven naar de binnenzijde van de snelweg. Over enkele weken start de volgende bouwfase waarbij het verkeer over een groot gedeelte van het traject naar de buitenzijden wordt geleid. Daarna begint het werk aan de binnenzijde van de weg. Ook dan zal een maximumsnelheid gelden van 90 km/uur. Verkeer wordt geadviseerd rekening te houden met hinder. Deze hinder is vergelijkbaar met de hinder de afgelopen maanden.

Sinds medio november wordt de weg aan de buitenzijde verbreed. Daartoe wordt het asfalt van de oude vluchtstrook weggefreesd, een nieuwe fundering gemaakt en nieuw asfalt aangebracht. Bij de diverse nachtelijke werkzaamheden wordt regelmatig de rechterrijstrook van de A12 in beide richtingen afgesloten. Direct omwonenden kunnen geluids- en trillingsoverlast ervaren van deze werkzaamheden.

Informatieavond op woensdag 25 januari

Op woensdag 25 januari tijdens de informatieavond staan deskundigen van Rijkswaterstaat en de aannemer bezoekers persoonlijk te woord over de wegverbredingswerkzaamheden A12 Waterberg – Velperbroek. Er is geen vast programma, iedereen is van harte welkom tussen 18.00 en 21.00 uur op Hogeschool Larenstein (Larensteinselaan 26a, 6882VT te Velp).

Verbreding A12 Waterberg – Velperbroek

Rijkswaterstaat verbreedt de A12 tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek van 2×2 naar 2×3 rijstroken met een vluchtstrook. Er worden drie viaducten vervangen (Schelmseweg, Velperweg en IJssellaan), twee viaducten verbreed (Rozendaalseweg en Spoorviaduct) en de Luinhorsttunnel wordt verlengd. Tussen Arnhem en Velp wordt een nieuwe fiets-/voetgangerstunnel aangelegd. Rijkswaterstaat treft daarnaast maatregelen om de geluidsbelasting omlaag te brengen en de effecten op natuur en landschap te compenseren. Het verkeer op de A12 tussen Waterberg en Velperbroek kan naar verwachting vanaf medio 2012 gebruik maken van 2×3 rijstroken in beide richtingen. Aansluitend vinden de laatste afrondende werkzaamheden plaats.

Meer informatie

Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/A12Waterberg-Velperbroek voor informatie over het project.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat