Rijkswaterstaat en Dura Vermeer onderzoeken reflecterend asfalt

In samenwerking met Rijkswaterstaat heeft Dura Vermeer lichtgekleurd asfalt aangelegd op de A35 nabij Hengelo. Het bouwconcern heeft deze zogenaamde Luminumpave ontwikkeld om de verkeersveiligheid te verbeteren en de openbare verlichting, en daarmee CO2 productie, te reduceren. In het proefvak op de A35 worden diverse varianten Luminumpave aangebracht en onderzocht.

De totale lengte van het proefvak Luminumpave A35 bedraagt 625 meter onderverdeeld in vier subvakken. Het asfalt voldoet aan de reguliere eisen die Rijkswaterstaat aan haar asfalt stelt. Voor veiligheid zijn bijvoorbeeld de aanvangsstroefheid en remvertraging van belang, Dura Vermeer controleert deze, zoals altijd, vóór openstelling.

Het Innovatie Test Centrum van Rijkswaterstaat en het laboratorium van Dura Vermeer monitoren de prestaties van het proefvak. Een uitgebreid onderzoeksprogramma beproeft de asfalteigenschappen. Uit civieltechnisch onderzoek moet blijken of deze nieuwe asfaltsoort geschikt is voor brede toepassing op het hoofdwegennet. Het verlichtingsonderzoek kwantificeert de mogelijke besparing op openbare verlichting en daarmee het energieverbruik. Dit onderzoek meet zowel het effect van de armaturen (standaard en LED) als de lichtreflectie-eigenschappen van het asfalt. Het effect van weersomstandigheden op de temperatuur van het asfalt wordt continu gemeten. Eind 2012 verschijnt het eindrapport met de bevindingen en conclusies.

Luminumpave heeft naar verwachting effect op een aantal belangrijke aspecten, te weten:

 • De openbare verlichting

  De lichtere kleur en geoptimaliseerde oppervlaktextuur leidt tot een betere zichtbaarheid van het wegdek en biedt daarmee kansen voor besparing op openbare verlichting. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat met Luminumpave een reductie in engergieverbruik tot 50% theoretisch haalbaar is. Reductie in verlichting betekent een vermindering van het energieverbruik en -kosten en daarmee ook een CO2- en emissiebesparing. Bovendien wordt de ‘lichtvervuiling’ voor mens en milieu verminderd;

 • De veiligheid van de weggebruiker

  Een betere zichtbaarheid van het wegdek leidt wellicht tot een hogere veiligheid. Met name bij het gebruik in tunnels is het effect naar verwachting positief;

 • De thermische eigenschappen van een asfaltverharding

  Vanwege de reflectie zal de temperatuur van de asfaltverharding met lichtgekleurd asfalt waarschijnlijk lager zijn dan bij een standaard zwarte asfaltverharding. Wellicht leidt dit tot een langere levensduur (minder spoorvorming).

Energiebesparing is één van de speerpunten van Rijkswaterstaat op het gebied van duurzaamheid. Op het gebied van verlichting en wegverhardingen is veel te winnen. Samen met marktpartijen, andere wegbeheerders en kennisinstituten zoekt Rijkswaterstaat met diverse innovatieve proeven naar de meest (kosten)effectieve manier om CO2-reductie te realiseren.

De genoemde proef wordt uitgevoerd in het kader van het Innovatie Test Centrum (ITC) van Rijkswaterstaat. Ondernemers kunnen bij het ITC terecht voor hulp bij het testen van (de marktkans van) innovaties binnen de grond- weg- en waterbouwsector. Gezamenlijk wordt de kwaliteit en prijs-prestatieverhouding van het innovatieve idee in kaart gebracht en wordt het product beter afgestemd op de eisen en wensen van de klant. De aannemer en Rijkswaterstaat delen de kosten van het validatieonderzoek. De uiteindelijke resultaten worden vastgelegd in een validatiedocument dat de ondernemer kan gebruiken om zijn product aan te prijzen in de markt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dura Vermeer Groep NV

Rijkswaterstaat en Dura Vermeer onderzoeken reflecterend asfalt | Infrasite

Rijkswaterstaat en Dura Vermeer onderzoeken reflecterend asfalt

In samenwerking met Rijkswaterstaat heeft Dura Vermeer lichtgekleurd asfalt aangelegd op de A35 nabij Hengelo. Het bouwconcern heeft deze zogenaamde Luminumpave ontwikkeld om de verkeersveiligheid te verbeteren en de openbare verlichting, en daarmee CO2 productie, te reduceren. In het proefvak op de A35 worden diverse varianten Luminumpave aangebracht en onderzocht.

De totale lengte van het proefvak Luminumpave A35 bedraagt 625 meter onderverdeeld in vier subvakken. Het asfalt voldoet aan de reguliere eisen die Rijkswaterstaat aan haar asfalt stelt. Voor veiligheid zijn bijvoorbeeld de aanvangsstroefheid en remvertraging van belang, Dura Vermeer controleert deze, zoals altijd, vóór openstelling.

Het Innovatie Test Centrum van Rijkswaterstaat en het laboratorium van Dura Vermeer monitoren de prestaties van het proefvak. Een uitgebreid onderzoeksprogramma beproeft de asfalteigenschappen. Uit civieltechnisch onderzoek moet blijken of deze nieuwe asfaltsoort geschikt is voor brede toepassing op het hoofdwegennet. Het verlichtingsonderzoek kwantificeert de mogelijke besparing op openbare verlichting en daarmee het energieverbruik. Dit onderzoek meet zowel het effect van de armaturen (standaard en LED) als de lichtreflectie-eigenschappen van het asfalt. Het effect van weersomstandigheden op de temperatuur van het asfalt wordt continu gemeten. Eind 2012 verschijnt het eindrapport met de bevindingen en conclusies.

Luminumpave heeft naar verwachting effect op een aantal belangrijke aspecten, te weten:

 • De openbare verlichting

  De lichtere kleur en geoptimaliseerde oppervlaktextuur leidt tot een betere zichtbaarheid van het wegdek en biedt daarmee kansen voor besparing op openbare verlichting. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat met Luminumpave een reductie in engergieverbruik tot 50% theoretisch haalbaar is. Reductie in verlichting betekent een vermindering van het energieverbruik en -kosten en daarmee ook een CO2- en emissiebesparing. Bovendien wordt de ‘lichtvervuiling’ voor mens en milieu verminderd;

 • De veiligheid van de weggebruiker

  Een betere zichtbaarheid van het wegdek leidt wellicht tot een hogere veiligheid. Met name bij het gebruik in tunnels is het effect naar verwachting positief;

 • De thermische eigenschappen van een asfaltverharding

  Vanwege de reflectie zal de temperatuur van de asfaltverharding met lichtgekleurd asfalt waarschijnlijk lager zijn dan bij een standaard zwarte asfaltverharding. Wellicht leidt dit tot een langere levensduur (minder spoorvorming).

Energiebesparing is één van de speerpunten van Rijkswaterstaat op het gebied van duurzaamheid. Op het gebied van verlichting en wegverhardingen is veel te winnen. Samen met marktpartijen, andere wegbeheerders en kennisinstituten zoekt Rijkswaterstaat met diverse innovatieve proeven naar de meest (kosten)effectieve manier om CO2-reductie te realiseren.

De genoemde proef wordt uitgevoerd in het kader van het Innovatie Test Centrum (ITC) van Rijkswaterstaat. Ondernemers kunnen bij het ITC terecht voor hulp bij het testen van (de marktkans van) innovaties binnen de grond- weg- en waterbouwsector. Gezamenlijk wordt de kwaliteit en prijs-prestatieverhouding van het innovatieve idee in kaart gebracht en wordt het product beter afgestemd op de eisen en wensen van de klant. De aannemer en Rijkswaterstaat delen de kosten van het validatieonderzoek. De uiteindelijke resultaten worden vastgelegd in een validatiedocument dat de ondernemer kan gebruiken om zijn product aan te prijzen in de markt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dura Vermeer Groep NV