Rijkswaterstaat stelt verbrede A50 Valburg – Grijsoord open

ecoduct Wolfhezerheide en verzorgingsplaats Weerbroek eind 2011 gereed

Rijkswaterstaat stelt vandaag, vrijdag 22 april 2011, de verbrede A50 tussen de knooppunten Valburg en Grijsoord open voor het verkeer. Na de laatste testen van de afgelopen dagen en het aanbrengen van de laatste deklaag kan het verkeer nu gebruik maken van drie rijstroken in beide richtingen.

De komende periode vinden nog laatste werkzaamheden plaats in de berm. Daarnaast vervolgen de werkzaamheden aan het ecoduct Wolfhezerheide en de herinrichting van verzorgingsplaats Weerbroek (beide gereed eind 2011). Deze werkzaamheden hebben nauwelijks gevolgen voor het doorgaande verkeer op de A50.

Rijkswaterstaat werkt sinds eind juni 2010 aan de verbreding van de A50 tussen de knooppunten Valburg en Grijsoord over een lengte van 14 kilometer. De weg is hier verbreed van 2×2 naar 2×3 rijstroken om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Tussen knooppunt Valburg en aansluiting Renkum kan het verkeer sinds medio december 2010 al gebruikmaken van drie rijstroken. Hiertoe is ook de brug over de Neder-Rijn heringericht. Nu is ook het wegverbreding tussen de brug over de Neder-Rijn en knooppunt Grijsoord gereed. Het verkeer kan nu tussen de knooppunten Valburg en Grijsoord in beide richtingen gebruik maken van drie rijstroken in beide richtingen.

Meer informatie
Zie ook www.rijkswaterstaat.nl/A50Valburg-Grijsoord

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland