Start laatste deel groot onderhoud A1 betonbanen

traject tussen De Lutte en Duitse grens

Vanaf 21 mei 2010 start Rijkswaterstaat met de laatste fase van het groot onderhoud aan de A1 betonbanen tussen knooppunt Buren en de Duitse grens. In deze periode is het deel tussen De Lutte (afrit 34) en de Duitse grens aan de beurt.

Ook deze fase zal het werk uitgevoerd worden door de combinatie Van Gelder – Strukton Civiel. Over een lengte van 3 kilometer wordt de oude betonbaan gereed gemaakt als fundering waarop vervolgens een nieuwe asfaltverharding wordt aangebracht. De bovenste asfaltlaag wordt uitgevoerd als zeer open asfalt beton (zoab).

Tijdens de werkzaamheden zal in beide rijrichtingen een rijstrook beschikbaar zijn en geldt op het grootste deel van het traject een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur. Vlakbij de Duitse grens geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. Automobilisten moeten gedurende de werkzaamheden rekening houden met hinder en een langere reistijd. De inmiddels welbekende smileys langs de weg laten de automobilist weten hoeveel kilometer hij nog te gaan heeft tot het eind van de werkzaamheden.

Afsluiting
Tijdens de werkzaamheden zal in de richting van Duitsland de af- en toerit De Lutte afgesloten worden tussen 25 mei en 9 juni. In de richting van Hengelo zal deze af- en toerit enkele nachten worden afgesloten. Het verkeer wordt hier tijdig over geïnformeerd door middel van borden langs de weg.

Op 17 mei start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden. Deze zullen nauwelijks hinder voor het verkeer veroorzaken.

Wanneer het werk is afgerond, betekent dit voor de weggebruiker een betere kwaliteit wegdek en daardoor een betere en veiliger doorstroming. Voor omwonenden neemt geluidhinder af.

Adviesroute
Voor het doorgaand verkeer heeft Rijkswaterstaat wederom een adviesroute ingesteld. Deze wordt ter plaatse met gele borden aangegeven. De adviesroute loopt vanaf knooppunt Buren over de A35, N35, A31 en dan naar knooppunt Schüttorf en geldt voor beide richtingen.
Vervolg

Als het werk volgens planning verloopt, zullen de werkzaamheden op dit laatste deel op 28 juli afgerond zijn. Dan is ook het complete traject knooppunt Buren-Duitse grens afgerond.

Overige werkzaamheden
Tot 16 juli wordt ook nog gewerkt op het deel tussen Hengelo-Noord (afrit 31) en Oldenzaal (afrit 32). Dit betekent dat vanaf 21 mei op twee deeltrajecten gewerkt wordt. Het werk aan dit deel is al eerder begonnen, op 22 april. De werkzaamheden hier lopen volgens schema.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Van Gelder – Strukton Civiel wint opdracht Groot Onderhoud A1 Betonbanen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland