Innovatieve proef op A50 bij Apeldoorn: wegdek met rubber

in het kader van het innovatieprogramma SuperStil Wegverkeer

Rijkswaterstaat heeft een 300 meter lang wegvak opengesteld voor verkeer met een nieuw stil wegdek van poreus elastisch materiaal (wegdek met rubber). Het proefvak is aangelegd op verzorgingsplaats de Brink langs de A50 bij Apeldoorn.

De proef op de A50 moet duidelijk maken of een elastisch wegdek, in dit geval een wegdek met rubber, een oplossing kan zijn voor een verdere geluidsreductie.

Daarnaast moet de proef inzicht geven in de aanlegmogelijkheden, de verkeersveiligheid (stroefheid, remvertraging) en de verwachte duurzaamheid. Verder proberen we met deze proef inzicht te krijgen in de invloed van de onderliggende laag op de hechting met de deklaag en op de geluidreductie. Daarom is op een deel van het proefvak een open onderlaag van zoab aangebracht en op een deel een dichte onderlaag van STAB.

Geluidsreductie 8 decibel
Als beheerder van het Rijkswegennet is Rijkswaterstaat constant op zoek naar maatregelen die een verdere bijdrage leveren aan de vermindering van verkeerslawaai. Van poro-elastische wegdekken is aangetoond dat deze onder verkeer nog minder geluid produceren dan bijvoorbeeld zoab.

De meeste rijkswegen in Nederland bestaan uit zoab of dubbellaags zoab. Zoab is 4 decibel stiller en dubbellaags zoab 6 decibel stiller dan dichte wegdekken.

Het streven is om met poreuze elastische wegdekken 10 decibel geluidsreductie te halen ten opzichte van een dicht wegdek. Tot nu toe heeft Rijkswaterstaat met elastisch wegdek in ieder geval een geluidsreductie van 8 decibel gerealiseerd.

SuperStil Wegverkeer
De proef wordt uitgevoerd in het kader van het innovatieprogramma SuperStil Wegverkeer van de Dienst Verkeer en Scheepvaart. De proef loopt tot het einde van de technische levensduur, zo lang als de veiligheid voor de weggebruikers het toelaat.

Omdat het hier om een geheel nieuw product gaat, dat nog nooit eerder in Nederland op de rijksweg is gebruikt of door wegenbouwers is toegepast, is het nog onbekend hoe lang het zal blijven functioneren.

Resultaten
In het najaar worden de eerste tussenresulatten verwacht. Als de proef volgens programma loopt, wordt er een voorlopig advies opgesteld voor de technische haalbaarheid en globale verwachte kosteneffectiviteit van dit type wegdek.

Dit moet Rijkswaterstaat richting geven voor de eventuele verdere stappen in het betrekken van de markt bij de levering van wegdekken met elastische eigenschappen en de werkelijke kansen en voorwaarden voor toepassing op de rijksweg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart