Gunning opdracht verlenging N36 bij Ommen

Rijkswaterstaat gunt de opdracht voor de verlenging van de N36 bij Ommen aan Heijmans Infrastructuur BV. In totaal deden vijf partijen een aanbieding. Heijmans kwam op basis van verschillende criteria, zoals prijs en kwaliteit, als beste uit de bus. De voorbereidende werkzaamheden starten nog in 2008.

De N36 wordt doorgetrokken vanaf de kruising N34/N36 bij de Witte Paal en krijgt een aansluiting op de rijksweg N48 Ommen-Hoogeveen. Voor de verlenging van de huidige N36 is gekozen, om de N34 ten zuiden van Ommen te ontlasten en het hoofdwegennet tussen Twente en Noord-Nederland te versterken.

De verlengde N36 wordt een 9 kilometer lange autoweg met twee rijstroken, met een brug over het Ommerkanaal en een viertal viaducten. Zowel de kruising N34/N36 als de toekomstige aansluiting van de verlengde N36 met de N48 worden voorzien van een meerstrooksrotonde. Nabij de Witte Paal worden een carpoolplaats en een tunnel voor fietsers gerealiseerd. De werkzaamheden zullen uiterlijk najaar 2010 gereed zijn.

Aansluitend aan de realisatie van de verlenging van de N36 zal de bestaande N34 tussen Witte Paal en Junner Koeland gereconstrueerd worden. Hiermee wil Rijkswaterstaat het gebruik van de verlengde N36 stimuleren. Deze aansluitende werkzaamheden zijn begin 2011 gereed.

De gunning in de vorm van een zogenaamd Design & Construct-contract biedt Heijmans de mogelijkheid (technische) oplossingen voor te stellen voor het ontwerp en de realisatie van het project. Hiermee krijgt de aannemer meer verantwoordelijkheid, maar Rijkswaterstaat behoudt de regie en blijft eindverantwoordelijk. Dit past in de wijze waarop Rijkswaterstaat tegenwoordig invulling geeft aan haar taken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland