NWO-programma Duurzame bereikbaarheid Randstad van start

3,4 miljoen euro voor vier interuniversitaire projecten

Den Haag – Slimmere reisinformatie, duurzamer goederenvervoer, een supernetwerk en recreatief verkeer nu en later. Over deze vier onderwerpen buigen vooraanstaande Nederlandse wetenschappers zich de komende jaren. Dit is mogelijk dankzij het NWO-programma Duurzame Bereikbaarheid Randstad, een initiatief van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De vier gehonoreerde interuniversitaire onderzoeksprojecten krijgen samen bijna 3,4 miljoen euro.

Slimmere reizigersinformatie

Prof. dr. H.J.P. Timmermans, TU Eindhoven i.s.m. TU Delft en VU Amsterdam

Het TRISTAM-project onderzoekt de manier waarop reizigers omgaan met reizigersinformatie, zoals reistijdvoorspellingen bij files. Hierbij nemen de onderzoekers de voortschrijdende ICT-ontwikkeling nadrukkelijk mee om ongewenste neveneffecten van reizigersinformatie, zoals verplaatsing van de congestie, te voorkomen.

Duurzamer goederenvervoer

Prof. dr. ir. L.A. Tavasszy, RU Nijmegen i.s.m. TU Delft en VU Amsterdam

‘Towards a sustainable multimodal freight transport system for the Randstad’ richt zich vooral op het sterk groeiende goederenvervoer zoals zich dat in en rond de drie Randstedelijke mainports (de havens en Schiphol) afspeelt. De wetenschappers onderzoeken productie-, consumptie-, handels- en toevoerketens en buigen zich onder meer over het concept van overslagterminals en het vraagstuk van de stedelijke distributie.

Recreatief verkeer nu en later

Prof.dr. G.P. Van Wee, TU Delft i.s.m. TU Eindhoven en VU Amsterdam

Binnen het programma ‘The value of recreation’ willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in de behoeften en keuzes van reizigers rond recreatie en mobiliteit, nu en in de toekomst. Ze nemen daarbij veranderende omstandigheden, zoals de stijgende vraag naar recreatie en de gevolgen van klimaatverandering(sbeleid) mee.

Een supernetwerk

Dr. E.J.E. Molin, TU Delft i.s.m. TU Eindhoven en RU Nijmegen

De onderzoekers ‘Synchronizing networks’ ontwikkelen een supernetwerk waarin verkeer en vervoer van personen, belangrijke bestemmingen en activiteitenpatronen in tijd, ruimte en ‘virtuele ruimte’ met elkaar in verband worden gebracht. Zo krijgen ontwerpers en planners van ruimtelijke voorzieningen, mobiliteit en infrastructuur meer inzicht in gedragspatronen van reizigers.

Tijdens de uitvoering van het programma zal er veel aandacht zijn voor de samenhang tussen de verschillende onderzoeksprojecten én de wisselwerking met het beleid.

Interdepartementale samenwerking

Het NWO-programma Duurzame Bereikbaarheid Randstad (DBR) is een initiatief van het ministerie van Verkeer & Waterstaat in samenwerking met de ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het programma daagt de beste academische onderzoeksgroepen in Nederland uit hun visie te geven over maatregelen om duurzame bereikbaarheid van de Randstad op de langere termijn (2030 tot 2040) te garanderen en aan te geven welk onderzoek hiervoor nodig is. Door financiering van het onderzoek worden tientallen jonge wetenschappers op dit vlak opgeleid. Daarmee wordt de kennisinfrastructuur ín en vóór de Randstad versterkt. DBR heeft een looptijd van 6 jaar. Het beschikbare bedrag van ca. 10 miljoen euro wordt gezamenlijk door de betrokken partijen opgebracht. In 2009 volgt een tweede ronde waarin nieuwe voorstellen kunnen worden ingediend. De derde ronde in 2011 zal alleen nog openstaan voor kennisoverdrachtactiviteiten.