Tunnels A73 drie weekenden dicht

Geplande afsluiting voor werkzaamheden en onderzoek veiligheidssystemen

Dit weekend gaan zowel de Roertunnel als de tunnel Swalmen in gemeente Roermond dicht voor reeds geplande werkzaamheden voor de afbouw van de tunnel. Tijdens de afsluiting doet Rijkswaterstaat ook nader onderzoek naar de storingen in de veiligheidssystemen. De afsluiting geldt van vrijdag 29 februari 20.00 uur tot en met maandagochtend 6.00 uur. Dit is de eerste in een reeks van drie reeds geplande weekendafsluitingen tot en met maandag 17 maart 6.00 uur. In het Paasweekend zijn de tunnels open.

Volgens afspraak met de regio zijn de tunnels sinds 18 februari beperkt opengesteld voor het verkeer. De tunnels zijn nu twee weken open, waarbij helaas meerdere malen een storing ontstond. De veiligheid voor de weggebruiker is hierbij niet in het geding geweest. Dagelijks gaan er door beide tunnels 10.000 tot 15.000 voertuigen, waarvan 20% vrachtverkeer. Hierdoor is de verkeersdruk op onder andere de Napoleonsbaan en het stedelijk wegennet van Roermond en omgeving, fors afgenomen. De storingen zijn deels veroorzaakt door kinderziektes in de complexe nieuwe systemen. Alhoewel bij de weggebruiker de indruk kan ontstaan dat de verkeerslichten ‘voor niets’ aan gaan, is het voor de verkeersveiligheid in de tunnel van cruciaal belang de signalering niet te negeren. Rijkswaterstaat doet daarom langs deze weg een dringend beroep op de weggebruiker zich aan aanwijzingen op de weg te houden om levensgevaarlijke situaties te voorkomen.

Beschikbaarheid tunnels

Tot eind maart zijn de tunnels op werkdagen dag en nacht geopend. In de weekenden tot 17 maart zijn beide tunnels van vrijdag 20.00 uur tot en met maandag 6.00 uur gesloten. Tijdens het daaropvolgende Paasweekend zijn de tunnels open om de verwachte verkeersdrukte in de koopstad Roermond op te kunnen vangen. Nadere berichtgeving over de openstellingen na Pasen volgt. Rijkswaterstaat streeft er naar het aantal weekendafsluitingen maximaal te beperken en al het mogelijke om de overlast te minimaliseren.

Communicatie

Om de weggebruiker beter te informeren over de situatie op de weg rondom de tunnels wordt vanaf maandag 3 maart een mobiel filewaarschuwingssysteem ingezet. Weggebruikers kunnen zo beter anticiperen op een file en eerder hun snelheid aanpassen. Daarnaast wordt de file-informatie via de radiokanalen verspreid.

Ventilatoren

Uit de omgeving van Swalmen zijn klachten binnengekomen over geluidsoverlast door de ventilatoren. Dit weekend wordt er aan een oplossing gewerkt. De ventilatoren bij de tunnelmond worden uitgeschakeld en de ventilator in het midden van de tunnel wordt ingeschakeld. Rijkswaterstaat verwacht hiermee de hinder tot een minimum te beperken. De bewoners zijn per een brief geïnformeerd.

Ga goed voorbereid op weg. Kijk voor de actuele situatie op www.vialimburg.nl of bellen 0800-8002 (gratis) de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat