Bestuurlijke trekkers voor Randstad Urgent bekend

Den Haag – Coördinerend minister voor de Randstad Eurlings heeft het team van bestuurders voor het kabinetsproject Randstad Urgent rond. Als recept tegen de bestuurlijke drukte kiest het kabinet voor bestuurlijke duo’s per deelproject.

De lijst met bestuurlijke trekkers voor de Randstad Urgent-projecten zijn in nauw overleg tussen Rijk en regio tot stand gekomen.

Hoe werkt het? Een minister of staatssecretaris is verantwoordelijk voor de besluitvorming op het niveau van het Rijk, een regionale bestuurder neemt de besluitvorming in de regio voor zijn of haar rekening. Voor twee projecten zijn trio’s aangezocht. De reden hiervoor is de aard van deze twee projecten. Onder aanvoering van minister Eurlings maken de duo’s afspraken over resultaten en deadlines in de deelprojecten.

Naming & shaming

Deze afspraken zijn niet vrijblijvend. Het wordt inzichtelijk gemaakt wat de voortgang van de projecten is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het principe van naming & shaming. Zo wil het kabinet samen met de partners in de Randstad voortvarend te werk gaan. Op 29 oktober ondertekenen de bestuurlijke duo’s de contracten waaraan zij zich committeren.

Randstad urgent

De Randstad staat internationaal onder druk. Dat is in beeld gebracht en aangekaart door rapporten van de OESO, de commissie-Kok en de bestuurders van de provincies en de grote steden. Doel van het kabinetsproject Randstad Urgent is om de concurrentiepositie van de Randstad te verbeteren. Concreet betekent dat: bedrijven moeten het weer aantrekkelijk vinden om zich hier te vestigen. Daarom moet de bereikbaarheid echt beter en moeten mensen hier goed, prettig en veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

Meer informatie
De lijst met bestuurlijke trekkers per deelproject vindt u op de website van VenW
Meer informatie over Randstad Urgent vindt u op de website van VenW

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Urgentieprogramma Randstad vastgesteld (25-06-2007)