Proef brugopening in spits afgerond

Den Haag – De proef met de openingstijden van bruggen die in april 2007 is gestart is afgerond. De proef diende om te zien of het weg- en scheepvaartverkeer beter op elkaar kunnen worden afgestemd. In de proefperiode werden de Hoornbrug, de Geestbrug, de Binckhorstbrug en de Trekvlietbrug ook tijdens de ochtend- en avondspits, zonodig op vastgestelde tijden, geopend voor de beroepsvaart.

Voor de scheepvaart pakte de proef gunstig uit. Het wegverkeer heeft van de proef geen nadelen ondervonden. Maar de HTM is van mening dat het openbaar vervoer er wel nadeel van had in de vorm van vertragingen. De provincie heeft, na overleg met Stadsgewest Haaglanden en de gemeenten Den Haag en Rijswijk, besloten deze bruggen tijdens de spits voorlopig weer gesloten te houden voor scheepvaartverkeer.

De provincie stimuleert goederenvervoer over water. Een schip kan ongeveer evenveel lading vervoeren als 40 vrachtwagens. Transport over water kan daarom leiden tot aanzienlijk minder vrachtwagens op de weg. Daarom wordt nu eerst onderzocht hoe opening van de bruggen in de spitsuren toch kan plaatsvinden zonder hinder voor het openbaar vervoer.

De exacte bevindingen en knelpunten worden de komende tijd geëvalueerd om te bepalen welke maatregelen nodig zijn. Momenteel wordt ook gewerkt aan het ontwikkelen van software waarmee brugopeningen nog beter worden afgestemd op passerend openbaar vervoer. Nadat de knelpunten zijn weggewerkt en de maatregelen zijn uitgevoerd, kan opnieuw een proef worden genomen. Gedeputeerde Govert Veldhuijzen en de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer hebben op 29 augustus afspraken gemaakt over een voortvarende aanpak.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Afstemming weg- en scheepvaartverkeer Zuid-Holland (29-03-2007)

Bruggen open zorgt voor betere doorstroming (15-09-2005)
Brugbediening in Haagse regio strakker geregeld (25-06-2004)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Proef brugopening in spits afgerond | Infrasite

Proef brugopening in spits afgerond

Den Haag – De proef met de openingstijden van bruggen die in april 2007 is gestart is afgerond. De proef diende om te zien of het weg- en scheepvaartverkeer beter op elkaar kunnen worden afgestemd. In de proefperiode werden de Hoornbrug, de Geestbrug, de Binckhorstbrug en de Trekvlietbrug ook tijdens de ochtend- en avondspits, zonodig op vastgestelde tijden, geopend voor de beroepsvaart.

Voor de scheepvaart pakte de proef gunstig uit. Het wegverkeer heeft van de proef geen nadelen ondervonden. Maar de HTM is van mening dat het openbaar vervoer er wel nadeel van had in de vorm van vertragingen. De provincie heeft, na overleg met Stadsgewest Haaglanden en de gemeenten Den Haag en Rijswijk, besloten deze bruggen tijdens de spits voorlopig weer gesloten te houden voor scheepvaartverkeer.

De provincie stimuleert goederenvervoer over water. Een schip kan ongeveer evenveel lading vervoeren als 40 vrachtwagens. Transport over water kan daarom leiden tot aanzienlijk minder vrachtwagens op de weg. Daarom wordt nu eerst onderzocht hoe opening van de bruggen in de spitsuren toch kan plaatsvinden zonder hinder voor het openbaar vervoer.

De exacte bevindingen en knelpunten worden de komende tijd geëvalueerd om te bepalen welke maatregelen nodig zijn. Momenteel wordt ook gewerkt aan het ontwikkelen van software waarmee brugopeningen nog beter worden afgestemd op passerend openbaar vervoer. Nadat de knelpunten zijn weggewerkt en de maatregelen zijn uitgevoerd, kan opnieuw een proef worden genomen. Gedeputeerde Govert Veldhuijzen en de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer hebben op 29 augustus afspraken gemaakt over een voortvarende aanpak.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Afstemming weg- en scheepvaartverkeer Zuid-Holland (29-03-2007)

Bruggen open zorgt voor betere doorstroming (15-09-2005)
Brugbediening in Haagse regio strakker geregeld (25-06-2004)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland