EVO: balans na jaar groot onderhoud positief

EVO: ‘Balans na een jaar groot onderhoud snelwegen positief’
EVO pleit voor aparte rijstrook goederenvervoer en tijdelijke op- en afritten

Zoetermeer – Met het eerste jaar van groot onderhoud aan de snelwegen in Nederland achter de rug en een, volgens de prognoses nog drukker jaar voor de boeg, maakt EVO de balans op. Aangezien de werkzaamheden in 2007 omvangrijker zijn dan in 2006 doet EVO in een brief een dringend beroep op Rijkswaterstaat om extra maatregelen te treffen om de doorstroming van het goederenvervoer te garanderen. Het instellen van een aparte rijstrook voor goederenvervoer (de zogenaamde flexibele doelgroepstrook) tijdens files en het instellen van tijdelijke op- en afritten voor goederenvervoer zijn maatregelen die een positieve bijdrage leveren. Zeker op wegen waar het percentage goederenvervoer hoog is.

EVO vindt dat Rijkswaterstaat ook meer bekendheid kan geven aan goedkope openbaar vervoeracties op bepaalde trajecten. Wanneer meer mensen gebruik maken van openbaar vervoer kan de beschikbare ruimte op de snelweg gebruikt worden door goederenvervoer, dat natuurlijk niet kan uitwijken naar een alternatief als het openbaar vervoer.

EVO heeft veel waardering voor alle inspanningen en maatregelen die Rijkswaterstaat heeft getroffen om hinder voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk te beperken. Het resultaat daarvan was positief, zo blijkt uit de ervaringen die EVO bij ondernemers gepeild heeft. Voor verbetering vatbaar vindt EVO snelheidsbeperkingen die niet altijd nodig lijken te zijn en afsluiten van rijstroken zonder dat daar een duidelijke reden voor is. Als er niet gewerkt wordt, zorgt het opheffen van tijdelijke snelheids- en wegbeperkingen voor een betere doorstroming. Als een snelheidsbeperking ingesteld is vanwege smallere rijstroken, laat het de weggebruiker dan weten.

Ook de problemen met asfalt na het vrijgeven van het wegtraject zijn moeilijk uit te leggen aan ondernemers. Voorbeelden hiervan zijn de hobbelige Moerdijkbrug en het gladde wegdek op de A2. Op deze trajecten moet de snelweg opnieuw worden afgesloten, met veel vertraging tot gevolg.

Een derde aandachtspunt zit in de afstemming van werkzaamheden met bijvoorbeeld provincies en gemeenten. Afgelopen jaar is gebleken dat Rijkswaterstaat haar planningen langer van tevoren gereed heeft dan een aantal provincies en gemeenten met als gevolg dat op het laatste moment aanpassingen gedaan moeten worden om de doorstroming te garanderen. Een voorbeeld hiervan was te zien in Zeeland rondom de afsluiting van een deel van de A58 met een omleiding over de N254 waar de Provincie door verplaatste werkzaamheden tegelijkertijd bezig was.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO