Provincie Friesland breidt carpoolvoorzieningen uit

Leeuwarden – Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om de carpoolvoorzieningen in Fryslân uit te breiden. Er worden drie nieuwe terreinen met in totaal 25 parkeerplaatsen aangelegd en daarnaast worden vier bestaande carpoollocaties uitgebreid met in totaal 26 extra plaatsen.

Om de bereikbaarheid van Fryslân te handhaven en het milieu minder te belasten zijn er sinds begin jaren ’90 carpoolterreinen aangelegd langs diverse provinciale- en Rijkswegen. Op dit moment zijn er 41 carpoollocaties in Fryslân. Hiervan zijn er 30 in beheer bij een gemeente, 1 bij Rijkswaterstaat en 10 bij de provincie. Uit onderzoek is gebleken dat deze carpoolterreinen voldoende capaciteit bieden, maar dat er in enkele gevallen sprake is van te volle terreinen. Het gevolg is dat er regelmatig in de berm geparkeerd wordt.

De carpoolterreinen bij Nijtap, Garyp en Oosterzee worden daarom dit jaar en volgend jaar uitgebreid met respectievelijk 12, 2 en 12 plaatsen. Het terrein aan de A7 bij Frieschepalen is eind 2004 al uitgebreid met 13 plaatsen omdat de situatie daar echt nijpend was. Bij Oudeschoot (A32/N380), Blauwverlaat (N358/PM-kanaal) en Buitenpost (N355/de leste stuver) worden in 2007 nieuwe carpoolterreinen met de bijbehorende voorzieningen (bijvoorbeeld een lichtmast, infobord, overdekte fietsenstalling en/of afvalbak) gerealiseerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân