Wegwerkers moeten veilig kunnen werken

CROW start werkgroep ‘agressie bij werk in uitvoering’

Ede – Wegwerkers voelen zich vaak onveilig tijdens hun werk door agressie van weggebruikers. CROW heeft daarom een werkgroep opgericht die wegbeheerders en aannemers manieren aanreikt die agressie bij werk in uitvoering terugdringen.

Weggebruikers die wegafzettingen eigenhandig verzetten, die de wegwerker uitschelden, die blikjes uit de auto gooien of gewoon door afzettingen heen rijden. Het zijn allemaal voorbeelden van situaties die wegwerkers een onveilig gevoel geven tijdens hun werk. De agressie van weggebruikers kan te maken hebben met onjuist gebruik van wegafzettingen, maar ook als wegafzettingen correct zijn toegepast, ondervinden wegwerkers agressieve reacties van weggebruikers.

Samenwerkende organisaties
Werkgroepen van CROW bestaan altijd uit vakspecialisten uit het hele land. De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in de werkgroep:

 • Gemeente Eindhoven
 • Hout- en Bouwbond CNV
 • Vereniging Het Zwarte Corps
 • RWS VCNL
 • MOT opleiden en trainen
 • IPC Groene Ruimte
 • Provincie Limburg
 • Bureau Verkeershandhaving OM
 • RWS AVV
 • ROVAE
 • Arbeidsinspectie Directie Bouw
 • Bouwend Nederland
 • FNV Bouw

Veiligheid voorop bij werken aan de weg
De duur, grootte en complexiteit van wegwerkzaamheden hebben invloed op de maatregelen die genomen worden voor de veiligheid van weggebruiker en wegwerker. In de CROW-publicatiereeks 96a/96b over ‘Werk in uitvoering’ is alles te lezen over het afzetten van wegen, welke omleidingborden hiervoor te gebruiken en welke afzetting hoort bij welke situatie.

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen rond deze nieuwe werkgroep op
www.crow.nl/wiu (onder werkprogramma 2006)

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Een not-for-profitorganisatie waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW