Wegwerkzaamheden N198 en N212 Woerden

Utrecht – In november 2005 is de provincie Utrecht gestart met wegwerkzaamheden op de provinciale wegen N198 en N212 in de gemeente Woerden. Verwachting is dat het werk in de zomer van 2006 is afgerond. Vanaf 27 februari 2006 vinden diverse wegafsluitingen plaats. De omleidingen worden ter plaatse met borden aangegeven. Via bewonersbrieven en nieuwsbrieven worden aan- en omwonenden en andere belanghebbenden geïnformeerd.

Tot 27 februari 2006 enige hinder voor het verkeer
Tot 27 februari zijn er geen volledige afsluitingen op de N198 en de N212. Wel zullen plaatselijk en tijdelijk verkeersmaatregelen worden genomen zoals snelheidsbeperkingen en wegversmallingen. Deze maatregelen worden ter plaatse met borden aangegeven.

Afsluitingen

  • Vanaf 27 februari t/m 17 maart 2006: Afsluiting N198, vanaf de Groepenbrug tot het kruispunt N198/N212
  • Vanaf 20 maart t/m 14 april 2006: Afsluiting N212, tussen de kruispunten N198/N212 en N212/Spruitweg
  • Vanaf 17 april t/m 28 april 2006: Afsluiting N198 vanaf het kruispunt N198/N212 tot de aansluiting Breudijk in Harmelen
  • Vanaf 8 mei t/m 12 mei 2006: Diverse afsluitingen op de N198 tussen Harmelen en Woerden, tussen ’s avond 19:00 uur en ’s morgens 06:00 uur.
  • Juli-augustus 2006: Afsluiting gedurende vier weken van de N212 tussen de Spruitweg en de N401 voor de afbouw van de rotonde N212-Teckop/Oortjespad. De begindatum is afhankelijk van het zettingsverloop van de aangebrachte grond.

Omleidingsroutes
De volgende wegen worden in de omleidingsroutes meegenomen:

  • De provinciale weg N405 Woerden-Kamerik (de Van Teylingenweg en de Spruitweg)
  • De provinciale weg N212 Woerden-Wilnis (de ir. Enschedeweg)
  • De provinciale weg N401 Breukelen-Kockengen

Achtergrondinformatie

Verbeteren verkeersveiligheid
Om de verkeersveiligheid te verbeteren legt de provincie langs de N198 een vrijliggend fietspad aan tussen de huidige rotonde bij het bedrijventerrein in Harmelen en de Breudijk. Daarnaast komen er aan weerszijden van de weg rode fietsstroken tussen Gerverskop en de kruising met de N212. Tenslotte legt de provincie ook nog twee rotondes aan: op de kruising van de N198 en de N212, en op de N212 bij Teckop/Oortjespad. De rotonde bij Teckop zal zorgen voor een lagere snelheid op het kruispunt, waardoor het oversteken van de drukke N212 veiliger en gemakkelijker zal worden. Voordat de rotonde kan worden aangelegd, moeten er eerst kabels en leidingen worden verlegd. Omdat de grond ter plaatse ‘slap’ is, wordt de grond rondom het kruispunt in oktober eerst voorbelast met een berg zand. Na een periode van zes maanden is de grond voldoende ‘gezet’ en kan de provincie met de aanleg van de rotonde beginnen. Daartoe wordt de N212 in juli/augustus 2006 gedurende vier weken afgesloten (vanaf de Spruitweg tot de kruising N212/N401).

Geluidsreducerend asfalt
Tijdens de reconstructie brengt de provincie geluidsreducerend asfalt aan op de N198, tussen de nieuwe Groepenbrug en de Breudijk in Harmelen. Doel hiervan is het verbeteren van de leefbaarheid direct naast en in de omgeving van de weg.

Groepenbrug
Aansluitend aan de genoemde werkzaamheden, start de provincie Utrecht in het voorjaar van 2006 met de bouw van een nieuwe brug in de N198 over de Oude Rijn bij Woerden. De gemeentelijke wegen Steinhagenseweg en Utrechtseweg zullen door middel van een rotonde worden aangesloten op het verlegde tracé van de N198. Deze reconstructie wordt voorbereid en uitgevoerd door de gemeente Woerden, in samenwerking met de provincie Utrecht. Gemeente en provincie streven ernaar de bouw van de brug en de rotonde in 2006 te voltooien. Veel hangt hierbij af van de voortgang van de grondaankoop en de te volgen procedures.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Utrecht