Verbreding A2 Rondweg Den Bosch van start

‘s-Hertogenbosch – Op 13 februari 2006 start het kappen van bomen langs de A2 Rondweg Den Bosch. Aan weerszijden van de weg worden bomen gekapt om ruimte te maken voor de verbreding van de A2 van 2 x 3 naar 4 x 2 rijstroken.

Bomenkap
De aannemer InfrA2 rooit in deze eerste fase de bomen en begroeiing vanaf de Maasbrug tot en met knooppunt Empel en vanaf de Tivoliweg tot voorbij de Zuid-Willemsvaart. Ook de oever tussen de Stenen Kamer Plas en de A2 wordt vrijgemaakt van bomen en struiken, evenals de aansluitende strook langs de A59 richting Berlicumseweg. Uiterlijk 15 maart 2006 (begin broedseizoen) is het kappen van de eerste fase gereed.
De tweede fase van het bomen rooien start in het najaar van 2006. Dan worden de bermen voor de overige wegvakken tussen de Maasbrug en Vught vrijgemaakt.

Overleg Natuur- en milieuorganisaties
Voorafgaande aan de werkzaamheden, heeft InfrA2 overleg gevoerd met de Bossche Milieugroep, IVN/VNW en natuurorganisatie ‘de Groene Ring’. Ook de Brabantse Milieufederatie is geïnformeerd. Voorlichting is gegeven over locaties, werkwijze en maatregelen om zoverantwoord mogelijk te kappen en rooien.

Werkzaamheden Stenen Kamer Plas
Het terrein van de Stenen Kamer Plas wordt afgesloten in verband met de kap van bomen. Dit om de veiligheid van het publiek te waarborgen. Vervolgens vinden er zandtransporten plaats voor de demping van een deel van de plas. Het pad tussen de A2 en de Stenen Kamerplas wordt dan ook voor wandelaars en fietsers afgesloten.

Nieuwe bomen
Langs de vernieuwde rondweg worden in het najaar van 2009 bomen geplant tussen de hoofd- en de parallelrijbanen en achter de geluidschermen.

Verbreding A2 Rondweg
De A2 Rondweg Den Bosch wordt tussen 2006 en eind 2009 verbreed van 2 x3 naar 4×2 rijstroken: twee rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer en twee rijstroken voor het lokale/bestemmingsverkeer.

Rijkswaterstaat heeft InfrA2 opdracht gegeven dit werk uit te voeren en ook voor zeven jaar na oplevering de weg te onderhouden.

Voor meer informatie: www.infra2.nl en www.a2denbosch.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant