Bruggen over Julianakanaal en A2 bij Roosteren open

Maastricht – Op 5 oktober 2005 opende gedeputeerde Mat Vestjens de bruggen over het Julianakanaal en de rijksweg A2 bij Roosteren. Dat is een maand eerder dan gepland.

In de voorafgaande vijf maanden zijn de bruggen drie meter verhoogd en is de Maaseikerweg ingrijpend aangepast. Om sneller klaar te kunnen zijn is ook tijdens de bouwvakantie doorgewerkt. Gedeputeerde Vestjens: “ Ik vond het belangrijk dat de brugverhogingen niet alleen technisch goed maar vooral snel werden uitgevoerd. Daarom is in recordtempo ervoor gezorgd dat de bruggen weer open kunnen voor alle verkeer. Onze opzet om de overlast voor de omgeving zo kort mogelijk te laten duren is daarmee geslaagd” .

Met het openen van de bruggen is het volgende onderdeel van het project Bottleneck Infra af. In april 2005 werden de nieuwe ontsluitingweg van het bedrijventerrein Holtum-noord en de nieuwe op- en afritten op de A2 bij Oud-Roosteren al geopend voor het verkeer. Bij Born wordt op dit moment nog gewerkt aan de provinciale weg N297 die direct aansluit op het Duitse wegennet. Bottleneck Infra is medio 2007 in zijn geheel klaar.

In opdracht van de Provincie startte de aannemer in mei 2005 met het verhogen van de bruggen over het Julianakanaal en de A2 bij Roosteren. De Maaseikerweg moest daarvoor tussen Roosteren en Oud-Roosteren worden afgesloten voor het verkeer. Fietsers en voetgangers konden de bruggen wel gewoon blijven gebruiken. Voor het overige verkeer werd een omleidingroute ingesteld die via de brug bij Illikhoven liep.

Met het project Bottleneck infrastructuur verbetert de Provincie de verbindingen in ‘de flessenhals’ van Limburg waardoor deze regio ook in de toekomst leefbaar, bereikbaar en verkeersveilig blijft.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg