Rail Terminal Tilburg van start

Rotterdam – Per 1 januari is de Rail Terminal Tilburg van start gegaan. Deze terminal is een dochteronderneming van Gebr. Versteijnen uit Tilburg en een zusterorganisatie van de bestaande Barge Terminal Tilburg.

Om de railterminal te kunnen realiseren is een samenwerkingsverband aangegaan met Essent Milieu die in Tilburg al langer actief is in de overslag van huisvuilcontainers op het spoor. Vanaf 1 januari worden op hun locatie op industrieterrein Loven ook reguliere containers overgeslagen.

Met de ondertekening van een samenwerkingsconvenant met Essent Milieu is de start gegeven voor de nieuwe overslagactiviteiten op de spoorterminal van Essent op het industrieterrein Loven. Rail Terminal Tilburg is gelegen op de hoek van de Zuiderkruisweg en de Jules Verneweg. Tot nu toe was op deze locatie Essent Milieu actief met de afwikkeling van afvalcontainers die via het spoor worden.vervoerd. Deze activiteit wordt nu operationeel gecombineerd met de activiteiten van Rail Terminal Tilburg die dan tevens op deze locatie een overslagpunt van rail naar weg gaat exploiteren.

Rail Terminal Tilburg wordt operationeel aangestuurd via haar zusterorganisatie Barge Terminal Tilburg aan de Geminiweg. Tevens wordt een containerdepot van Rail Terminal Tilburg in gebruik genomen op industrieterrein Vossenberg aan de Gesworenhoekseweg. Deze nieuwe locatie wordt tevens het nieuwe hoofdkantoor van Gebr. Versteijnen Transport, die tot eind van dit jaar gevestigd is aan de Siriusstraat te Tilburg.

“Met de samenwerking op de locatie van Essent Milieu zijn wij in staat om Tilburg nog beter bereikbaar te maken voor de aan- en afvoer van containers, waardoor de druk op het weggennet nog verder zal dalen”, aldus algemeen directeur Wil Versteijnen.

“Met de bouw van ons nieuwe hoofdkantoor en logistiek centrum aan de Gesworenhoekseweg is weer een nieuwe dimensie toegevoegd aan de groei van onze onderneming”, aldus Wil Versteijnen.

Het ondertekenen van de gebruikersovereenkomst met Essent Mileu heeft op woensdag 22 december officieel plaatsgevonden, waardoor Rail Terminal Tilburg haar activiteiten kan starten. De terminal wordt de komende maanden nog geoptimaliseerd om de afwikkeling van het Essent afval en de goederencontainers nog efficienter te kunnen uitvoeren.

De noodzaak voor het starten van de railterminal ligt volgens Versteijnen ook in het feit dat de verbreding en het verdiepen van het Wilhelminakanaal uitblijft. Met de opzet van de Rail Terminal Tilburg heeft Tilburg er weer een betrouwbare connectie met de Rotterdamse haven en het Europese achterland bij. Bovendien kan Gebr. Versteijnen met de railterminal aan zijn klanten een echte trimodale service (weg-water-spoor) aanbieden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Rail Cargo Information Netherlands