Geluidswerende voorzieningen Knooppunt Hooipolder

‘s-Hertogenbosch – Om de geluidsoverlast bij knooppunt Hooipolder aan te pakken wordt binnenkort gestart met de aanleg van geluidswerende voorzieningen langs de A59 en de A27. De werkzaamheden starten begin januari 2005 en zullen ongeveer 4 maanden duren. Naar verwachting zal de weggebruiker weinig hinder ondervinden van de werkzaamheden. Wel ondervinden omwonenden enige overlast. Dit wordt zoveel mogelijk beperkt door de werkzaamheden met de meeste overlast (heien) alleen overdag uit te voeren.

Maatregelen
Langs de hoofdrijbaan van de A27 wordt over een lengte van 600 meter een geluidsscherm geplaatst. Bij viaduct Hooipolder komt een geluidsscherm over een lengte van 300 meter. Bij Rijvoortsehoef wordt een scherm geplaatst op de bestaande geluidswal. Daarnaast wordt langs de A59 over een lengte van ongeveer 300 meter een geluidswal geplaatst. De geluidsschermen zijn van hout, behalve op twee gedeelten boven het viaduct over de Kerklaan en op het viaduct over de A59 (knooppunt Hooipolder). Op deze plaatsen komen transparante schermen in verband met veiligheidsvoorschriften. De houtenschermen worden dubbel absorberend uitgevoerd wat betekent dat ze ook aan de kant van de bewoonde zijde geluid absorberen.

Hinder voor de weggebruiker van de A27 en de A59
Tijdens de werkzaamheden worden er geen rijbanen afgesloten, wel zullen de rijstroken op de rijbaan van de A27 richting Breda over een lengte van 1400 meter enigszins worden versmald en verschoven. Daarbij wordt de snelheid teruggebracht tot maximaal 90 km per uur. Dit zal ongeveer 4 maanden duren. De westelijke afrit van de A27 (van Gorinchem richting Breda) naar rijksweg A59 (richting Waalwijk / Made) zal tijdens 3 weekeinden worden afgesloten. Verkeer wordt dan omgeleid via afrit 19 (op de A27 ter hoogte van Oosterhout). Daarnaast zullen er enkele rijstroken op de A59 onder het viaduct Hooipolder in de avond en nacht worden afgesloten voor onder andere het boren van ankers in het viaduct Hooipolder. Ook in het viaduct over de Kerklaan worden ankers geboord, hiervoor zal overdag een rijstrook van de Kerklaan worden afgesloten. Voor het aanleggen van de geluidswal langs de A59 en de schermen langs de A27 moeten enkele bomen worden gekapt. Deze worden in hetzelfde gebied gecompenseerd

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant