Tovergroen goed voor doorstroming, veiligheid & milieu

‘s-Hertogenbosch – Uit de evaluatie Tovergroen, een experiment met een groene golf voor vrachtverkeer is gebleken dat het positief uitwerkt op verkeersveiligheid, doorstroming, rijcomfort en milieu. Hiermee voldoet de proef aan de verwachtingen. De provincie onderzoekt daarom nu de mogelijkheden om het op meer provinciale wegen toe te passen. Ook wordt de techniek aangeboden aan andere wegbeheerders. De pilot is sinds november 2002 uitgevoerd bij de verkeerslichten Hoogstraat – N 629 (Oosterhout) en Bevrijdingsweg – N 261 (Waalwijk).

Uit een voor- en na-onderzoek blijkt dat beduidend meer vrachtwagens, vooral op rustige momenten, groen licht hebben bij Tovergroen. Dit bevordert de verkeersveiligheid omdat nu minder vrachtwagens door rood licht rijden. Omdat er minder vrachtwagens stil staan en op moeten trekken heeft Tovergroen ook een gunstig effect op het milieu en is er minder (geluids)overlast. Uit een enquete onder chauffeurs blijkt dat niemand van de ondervraagden ontevreden is over het systeem. Ook spreken de informatiepanelen voor zich. Door de daling van de wachttijden wordt voor een rijrichting gemiddeld per jaar per installatie €16.000,- bespaard, terwijl de aanleg van een tovergroeninstallatie €15.000,- kost.

Tovergroen
Tovergroen bestaat uit een detectiesysteem, informatiepanel en beinvloeding van een verkeerslicht. Op een afstand van 300 meter voor de stopstreep wordt het vrachtverkeer gedetecteerd en de programmering van de verkeerslichten aangepast. Zodoende kan het verkeerslicht voor vrachtverkeer langer groen blijven. Om deze service zichtbaar te maken en het verkeer niet uit te nodigen om juist harder te gaan rijden, is op enige afstand van de verkeerslichten een informatiepaneel geplaatst. Dit laat zien of het vrachtverkeer is gezien en of het licht wel of niet op groen wordt gehouden.

Tovergroen maakt deel uit van het Dynamisch Verkeersmanagement. Een serie van 25 proefprojecten en acties gericht op het verkeersveiliger maken van provinciale wegen, het verbeteren van de doorstroming, het bevorderen van specifieke verkeersgebruikers (zoals goederenvervoer, fietsers, voetgangers, etc) en het vergroten van kennis met behulp van ICT. DVM maakt onderdeel uit van de plannen voor een betere benutting van het onderliggend wegennet (OWN+).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant