Dijkbreuk Reeuwijk
Ophoging werkt averechts

‘Dijkversterking droeg bij aan dijkbreuk Reeuwijk’

Water in de polder bij Reeuwijk. Hoogheemraadschap Rijnland

De omstandigheden die leidden tot de dijkbreuk bij Reeuwijk zijn bekend. Het incident veroorzaakte op 26 juli 2021 een overstroming van de Middelburg- en Tempelpolder. Rijnland is verantwoordelijk voor het gebied. Het hoogheemraadschap schakelde Deltares in voor een onderzoek naar de oorzaak. Daaruit blijkt dat eerdere versterkingswerkzaamheden de dijk mogelijk hebben verzwakt in plaats van verbeterd. 

Rijnland maakte de uitkomst van het onderzoek op donderdag in een persbericht bekend. Deltares vond meerdere factoren die mogelijk bijdroegen aan de breuk. De dijk in de Middelburg en Tempelpolder is een typische polderkade. De ondergrond bestaat uit een dik veenpakket bovenop een slappe kleilaag. Hierdoor is de dijk gaan zakken. Ter compensatie werd de dijk in 1994 versterkt met een kleiophoging.

“Dit heeft de stabiliteit van de dijk verminderd en de verzakking versneld”, zegt woordvoerder Kirsten Barnhoorn. “Als gevolg van de inzakking is er door de waterdruk in de loop der jaren scheurvorming in de bodem van de sloot ontstaan. Hierdoor raakte de dijk nog instabieler, waardoor deze uiteindelijk is afgeschoven.”

Ook gas in het veen en meerjarige droogte hebben mogelijk bijgedragen. Rivierkreeften waren beslist geen oorzaak, stelt Deltares. Vorig jaar september werd bij de eerste onderzoeksresultaten al aangegeven dat rivierkreeften niet doorslaggevend konden zijn. Daarvoor was de afschuiving veel te diep.

Rijnland belooft verbetering

“Nu we weten welke combinatie van oorzaken geleid heeft tot de dijkafschuiving, is het voor Rijnland van belang om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de destabiliteit van een dijk op de lange termijn”, zegt loco-dijkgraaf Bas Knapp. “Op die manier kunnen we beter inschatten hoe snel dit soort processen plaatsvinden om dit in de toekomst te voorkomen.”

De dijk bij Reeuwijk moet nog worden hersteld. “We nemen de inzichten uit het onderzoek mee in de volgende toetsronde van de waterkeringen en het prioriteren van de werkzaamheden”, meldt Rijnland. “We zorgen ervoor dat de dijk weer stabiel is en vervolgens over de hele lengte op hoogte wordt gebracht.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Geert van der Klugt

Bron: Hoogheemraadschap Rijnland

Journalist en redacteur voor Infrasite.

‘Dijkversterking droeg bij aan dijkbreuk Reeuwijk’ | Infrasite
Dijkbreuk Reeuwijk
Ophoging werkt averechts

‘Dijkversterking droeg bij aan dijkbreuk Reeuwijk’

Water in de polder bij Reeuwijk. Hoogheemraadschap Rijnland

De omstandigheden die leidden tot de dijkbreuk bij Reeuwijk zijn bekend. Het incident veroorzaakte op 26 juli 2021 een overstroming van de Middelburg- en Tempelpolder. Rijnland is verantwoordelijk voor het gebied. Het hoogheemraadschap schakelde Deltares in voor een onderzoek naar de oorzaak. Daaruit blijkt dat eerdere versterkingswerkzaamheden de dijk mogelijk hebben verzwakt in plaats van verbeterd. 

Rijnland maakte de uitkomst van het onderzoek op donderdag in een persbericht bekend. Deltares vond meerdere factoren die mogelijk bijdroegen aan de breuk. De dijk in de Middelburg en Tempelpolder is een typische polderkade. De ondergrond bestaat uit een dik veenpakket bovenop een slappe kleilaag. Hierdoor is de dijk gaan zakken. Ter compensatie werd de dijk in 1994 versterkt met een kleiophoging.

“Dit heeft de stabiliteit van de dijk verminderd en de verzakking versneld”, zegt woordvoerder Kirsten Barnhoorn. “Als gevolg van de inzakking is er door de waterdruk in de loop der jaren scheurvorming in de bodem van de sloot ontstaan. Hierdoor raakte de dijk nog instabieler, waardoor deze uiteindelijk is afgeschoven.”

Ook gas in het veen en meerjarige droogte hebben mogelijk bijgedragen. Rivierkreeften waren beslist geen oorzaak, stelt Deltares. Vorig jaar september werd bij de eerste onderzoeksresultaten al aangegeven dat rivierkreeften niet doorslaggevend konden zijn. Daarvoor was de afschuiving veel te diep.

Rijnland belooft verbetering

“Nu we weten welke combinatie van oorzaken geleid heeft tot de dijkafschuiving, is het voor Rijnland van belang om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de destabiliteit van een dijk op de lange termijn”, zegt loco-dijkgraaf Bas Knapp. “Op die manier kunnen we beter inschatten hoe snel dit soort processen plaatsvinden om dit in de toekomst te voorkomen.”

De dijk bij Reeuwijk moet nog worden hersteld. “We nemen de inzichten uit het onderzoek mee in de volgende toetsronde van de waterkeringen en het prioriteren van de werkzaamheden”, meldt Rijnland. “We zorgen ervoor dat de dijk weer stabiel is en vervolgens over de hele lengte op hoogte wordt gebracht.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Geert van der Klugt

Bron: Hoogheemraadschap Rijnland

Journalist en redacteur voor Infrasite.