STORMSEIZOEN

Rijkswaterstaat zet drones in bij vaargeul Ameland

Een baggerschip in de vaargeul op de Waddenzee tussen Holwerd en Ameland foto Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gaat komend winterseizoen de vaargeul Holwerd-Ameland met drones monitoren. Het gaat om onderzoek naar de invloed van stormen op de vaargeul, die essentieel is voor het vervoer van de eilandbewoners.

De metingen worden normaal gedaan met een meetschip. Maar dat kan alleen meten waar water is. De drone brengt nu ook de wadplaten in kaart. ‘Naast meer kennis over de geulen, willen we ook inzicht krijgen in de vorm en hoogte van de hoger gelegen wadplaten. Mogelijk kunnen we dan een beter beeld krijgen van het samenspel tussen het verplaatsen van zand en slib en tussen de platen in het Wad en de vaargeul tijdens het stormseizoen,’ schrijft Rijkswaterstaat.

Sedimentmonsters

Het plan is om minstens 4 drone-opnamen te maken tijdens het komende stormseizoen. Op maandag 14 november is de eerste opname gemaakt vanaf de pier van Holwerd. Deze zogenaamde nulmeting wordt gebruikt voor het vaststellen van de veranderingen die plaatsvinden in het stormseizoen. Ook worden extra sedimentmonsters genomen. Zo wordt gekeken of het systeem ook zandiger wordt, of dat er juist meer slib in komt.

Zandverplaatsingen

De stormen uit begin 2022 vormen de directe aanleiding om deze nieuwe manier van onderzoek uit te voeren. De stormen zorgden voor veel zandverplaatsingen. Rijkswaterstaat: ‘Een tijd lang konden we daardoor lastig goed onderhoud uitvoeren aan de vaargeul. We kunnen nu nog niet voorspellen in hoeverre de drone-opnamen het vaargeulbeheer helpen optimaliseren. We evalueren de uitkomsten in het voorjaar van 2023.’ Voorlopig levert het in ieder geval een schitterde foto op.

Lees ook:

Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld

Bochtafsnijding vaargeul Holwerd-Ameland is klaar

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Rijkswaterstaat zet drones in bij vaargeul Ameland | Infrasite
STORMSEIZOEN

Rijkswaterstaat zet drones in bij vaargeul Ameland

Een baggerschip in de vaargeul op de Waddenzee tussen Holwerd en Ameland foto Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gaat komend winterseizoen de vaargeul Holwerd-Ameland met drones monitoren. Het gaat om onderzoek naar de invloed van stormen op de vaargeul, die essentieel is voor het vervoer van de eilandbewoners.

De metingen worden normaal gedaan met een meetschip. Maar dat kan alleen meten waar water is. De drone brengt nu ook de wadplaten in kaart. ‘Naast meer kennis over de geulen, willen we ook inzicht krijgen in de vorm en hoogte van de hoger gelegen wadplaten. Mogelijk kunnen we dan een beter beeld krijgen van het samenspel tussen het verplaatsen van zand en slib en tussen de platen in het Wad en de vaargeul tijdens het stormseizoen,’ schrijft Rijkswaterstaat.

Sedimentmonsters

Het plan is om minstens 4 drone-opnamen te maken tijdens het komende stormseizoen. Op maandag 14 november is de eerste opname gemaakt vanaf de pier van Holwerd. Deze zogenaamde nulmeting wordt gebruikt voor het vaststellen van de veranderingen die plaatsvinden in het stormseizoen. Ook worden extra sedimentmonsters genomen. Zo wordt gekeken of het systeem ook zandiger wordt, of dat er juist meer slib in komt.

Zandverplaatsingen

De stormen uit begin 2022 vormen de directe aanleiding om deze nieuwe manier van onderzoek uit te voeren. De stormen zorgden voor veel zandverplaatsingen. Rijkswaterstaat: ‘Een tijd lang konden we daardoor lastig goed onderhoud uitvoeren aan de vaargeul. We kunnen nu nog niet voorspellen in hoeverre de drone-opnamen het vaargeulbeheer helpen optimaliseren. We evalueren de uitkomsten in het voorjaar van 2023.’ Voorlopig levert het in ieder geval een schitterde foto op.

Lees ook:

Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld

Bochtafsnijding vaargeul Holwerd-Ameland is klaar

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie