Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld

Naar aanleiding van het Open Plan Proces Holwerd – Ameland is er gezamenlijk met de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân en de provincie Fryslân in 2019 gezocht naar oplossingsrichtingen voor de bereikbaarheid van Ameland op langere termijn.

Dit heeft geresulteerd in de Lange termijn oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland na 2030 (LTOA).

Vertraging veerverbinding Holwerd-Ameland

Naast de LTOA is er in 2019 ook onderzoek gedaan naar de oorzaken van de vertragingen van de veerverbinding Holwerd-Ameland in 2018 en de kansen voor optimalisaties van het baggercontract voor deze vaargeul.

Meer informatie hierover vindt u in de brief en bijbehorende stukken die aan de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Meer informatie vindt u ook op de site van Rijkswaterstaat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat