Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Foto: Heijmans

350 miljoen euro voor urgente dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Foto: Heijmans via afdeling persvoorlichting

Voor het versterken van de dijken tussen Gorinchem en Waardenburg is 350 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Binnen dat programma behoort deze dijkversterking tot de tien meest urgente projecten.

Het werk wordt de komende vijf jaar uitgevoerd door Heijmans, GMB en De Vries & van de Wiel, in opdracht van Waterschap Rivierenland en met een adviserende rol voor Royal HaskoningDHV. Gezamenlijk werken zij onder de naam Graaf Reinaldalliantie. Vanaf de Dalemsewal in Gorinchem tot de kruising met de A2 bij Waardenburg wordt er 23 kilometer dijk versterkt. Aanstaande juni moet het werk echt van start gaan. De uitvoering gebeurt per dijkvak of cluster van dijkvakken en in 2026 moet de dijk weer volledig hoogwaterveilig zijn.

In het voortraject zijn vanuit de omgeving van het tracé vijf werkgroepen betrokken om alle kansen en knelpunten in kaart te brengen. Verder is er door gemeenten, provincies en Rijk op ingezet om het hele proces, van plannen tot ontwerp, goed te laten verlopen. Dat was bijvoorbeeld terug te zien in een projectplan dat volledig online kon worden ingezien. Waar mogelijk wordt ook de link gelegd met andere projecten, zoals de ontwikkeling van uiterwaarden.

Belangen komen samen in plan

“Met de toekenning van de subsidie voor de realisatie van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg start een volgende fase”, aldus Yolande van der Meulen, voorzitter van het bestuur van de Graaf Reinaldalliantie. Zij noemt het “een mooi voorbeeld van een nauwe samenwerking in een alliantie van drie marktpartijen, een ingenieursbureau en Waterschap Rivierenland.” Dat heeft geleid tot dijkversterkingsplan waarin verschillende belangen samenkomen. “Ik ben er zeer trots op dat we in goede samenwerking met alle partijen deze mijlpaal hebben bereikt. En hoop met iedereen in 2026 het glas te heffen op een hoogwaterveilige dijk.”

Lees ook: Dijkversterking van 160 miljoen euro gegund aan Boskalis

Auteur: Vincent Krabbendam

350 miljoen euro voor urgente dijkversterking Gorinchem-Waardenburg | Infrasite
Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Foto: Heijmans

350 miljoen euro voor urgente dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Foto: Heijmans via afdeling persvoorlichting

Voor het versterken van de dijken tussen Gorinchem en Waardenburg is 350 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Binnen dat programma behoort deze dijkversterking tot de tien meest urgente projecten.

Het werk wordt de komende vijf jaar uitgevoerd door Heijmans, GMB en De Vries & van de Wiel, in opdracht van Waterschap Rivierenland en met een adviserende rol voor Royal HaskoningDHV. Gezamenlijk werken zij onder de naam Graaf Reinaldalliantie. Vanaf de Dalemsewal in Gorinchem tot de kruising met de A2 bij Waardenburg wordt er 23 kilometer dijk versterkt. Aanstaande juni moet het werk echt van start gaan. De uitvoering gebeurt per dijkvak of cluster van dijkvakken en in 2026 moet de dijk weer volledig hoogwaterveilig zijn.

In het voortraject zijn vanuit de omgeving van het tracé vijf werkgroepen betrokken om alle kansen en knelpunten in kaart te brengen. Verder is er door gemeenten, provincies en Rijk op ingezet om het hele proces, van plannen tot ontwerp, goed te laten verlopen. Dat was bijvoorbeeld terug te zien in een projectplan dat volledig online kon worden ingezien. Waar mogelijk wordt ook de link gelegd met andere projecten, zoals de ontwikkeling van uiterwaarden.

Belangen komen samen in plan

“Met de toekenning van de subsidie voor de realisatie van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg start een volgende fase”, aldus Yolande van der Meulen, voorzitter van het bestuur van de Graaf Reinaldalliantie. Zij noemt het “een mooi voorbeeld van een nauwe samenwerking in een alliantie van drie marktpartijen, een ingenieursbureau en Waterschap Rivierenland.” Dat heeft geleid tot dijkversterkingsplan waarin verschillende belangen samenkomen. “Ik ben er zeer trots op dat we in goede samenwerking met alle partijen deze mijlpaal hebben bereikt. En hoop met iedereen in 2026 het glas te heffen op een hoogwaterveilige dijk.”

Lees ook: Dijkversterking van 160 miljoen euro gegund aan Boskalis

Auteur: Vincent Krabbendam