Jaap van der Graaf-prijs

Op 13 januari 2017 wordt voor de achtste keer de Jaap van der Graaf-prijs uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan een student of onderzoeker, die in 2016 het beste Engelstalige artikel over de stedelijke watercyclus heeft geschreven. De onderscheiding bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro en een glasobject en wordt jaarlijks toegekend.

Prof.ir. Jaap H.J.M. van der Graaf was van 1989 tot 2009 hoogleraar in de Behandeling van Afvalwater aan de Faculteit Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft en van 1988 tot 2003 algemeen directeur van Witteveen+Bos. Ter ere van het afscheid als hoogleraar heeft Witteveen+Bos de Jaap van der Graaf-prijs ingesteld. Het doel is de Nederlandse expertise op het gebied van de stedelijke watercyclus verder te profileren. Het geldbedrag dient in het kader hiervan te worden aangewend. Een onafhankelijke jury bepaalt aan wie de prijs wordt toegekend. Deelname staat open voor auteurs van alle nationaliteiten. De uitreiking vindt plaats tijdens de 69e Vakantiecursus van de afdeling Watermanagement van de TU Delft.

Artikelen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • het onderwerp betreft de stedelijke watercyclus (drinkwater, afvalwater en riolering) en draagt bij aan de profilering van de Nederlandse expertise op dit gebied
  • de auteur studeert aan een Nederlandse universiteit of is werkzaam binnen de Nederlandse beroepspraktijk
  • indien de auteur ten tijde van publicatie niet (meer) werkzaam is binnen de Nederlandse beroepspraktijk, geldt dat het onderzoek in Nederland moet hebben plaatsgevonden
  • het Engelstalige artikel is in 2016 gepubliceerd in een peer reviewed tijdschrift
  • het onderwerp is in de praktijk toepasbaar.

De uiterste inzenddatum is 31 oktober 2016. Voor het inwinnen van nadere informatie en/of het toezenden van een in aanmerking komend artikel gelieve men contact op te nemen met de jurysecretaris dr.ir. Ralph Lindeboom

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Witteveen+Bos