Waterwet leidt tot minder regels en minder lasten

Minder regels, minder lasten voor burgers en bedrijven en meer samenhang tussen waterbeleid en de ruimtelijke ordening. Dat zijn de grootste voordelen van de Waterwet die op 22 december in werking treedt. Acht bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland worden vervangen door deze Waterwet en de zes verschillende vergunningen worden opgenomen in één vergunning.

Staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat): “Nederland staat door de klimaatverandering voor grote opgaven in het waterbeheer. Daarom is het van belang dat de wetgeving die we daarvoor hebben wordt gemoderniseerd en de regeldruk wordt beperkt’’.

De waterhuishouding drukt een belangrijke stempel op de inrichting van de ruimte in Nederland. De Waterwet versterkt de relatie tussen het waterbeheer en de ruimtelijke ordening omdat water door de wet een belangrijkere rol gaat spelen bij de inrichting van ons land. Dit gebeurt doordat door de Waterwet bij het maken van ruimtelijke plannen voor een gebied rekening gehouden moet worden met ruimte voor water.

De acht bestaande wetten (*) voor het waterbeheer in Nederland worden vervangen door één Waterwet. Met deze juridische integratieslag wordt de praktijk gediend: geen afzonderlijke wetten meer, maar één integrale Waterwet die in lijn is met de eisen van Europa. Het waterrecht wordt hierdoor veel transparanter. Niet alleen voor burgers en bedrijven, maar ook voor de overheden die met de nieuwe wet moeten werken.

Met de Waterwet hebben het rijk, waterschappen, provincies en gemeenten moderne wetgeving in handen om integraal waterbeheer te realiseren. Om te zorgen voor waterveiligheid en om watervervuiling, wateroverlast en watertekorten tegen te gaan. Ook verplicht de Waterwet waterschappen en gemeenten om hun taken en bevoegdheden onderling af te stemmen, in het bijzonder voor de riolering en de zuivering van afvalwater. Dit moet voor burgers en bedrijven tot lagere kosten leiden.

Een ander belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de bestaande vergunningstelsels voor het waterbeheer op de schop gaan. Er komt één watervergunning in plaats van de huidige zes. Bovendien hoeft de aanvrager in plaats van bij verschillende overheden nu nog maar bij één overheid een vergunning aan te vragen. Waar mogelijk is de vergunningplicht vervangen door algemene regels. In die gevallen worden de lasten van de burgers en bedrijven beperkt.

De Waterwet past in de ambitie van het kabinet om overbodige regels voor burgers, bedrijven en overheidsinstellingen te schrappen en de dienstverlening van de overheid te verbeteren.

Meer over de Waterwet kunt u nalezen op www.waterwet.nl of www.helpdeskwater.nl
U kunt ook bellen met de helpdesk water 0800-NLWATER (0800-6592837)

(*) De wetten die opgenomen worden in de nieuwe wet zijn: de Wet op de waterhuishouding, de Wet op de waterkering, de Grondwaterwet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet verontreiniging zeewater, de Wet droogmakerijen en indijkingen en de (‘ natte ‘ gedeelten van) de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en de Waterstaatswet 1900. Ook de regeling voor verontreinigde waterbodems uit de Wet bodembescherming wordt in de Waterwet geintegreerd.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Vind de Waterwet ook in Infrasite Documents!

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Waterwet leidt tot minder regels en minder lasten | Infrasite

Waterwet leidt tot minder regels en minder lasten

Minder regels, minder lasten voor burgers en bedrijven en meer samenhang tussen waterbeleid en de ruimtelijke ordening. Dat zijn de grootste voordelen van de Waterwet die op 22 december in werking treedt. Acht bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland worden vervangen door deze Waterwet en de zes verschillende vergunningen worden opgenomen in één vergunning.

Staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat): “Nederland staat door de klimaatverandering voor grote opgaven in het waterbeheer. Daarom is het van belang dat de wetgeving die we daarvoor hebben wordt gemoderniseerd en de regeldruk wordt beperkt’’.

De waterhuishouding drukt een belangrijke stempel op de inrichting van de ruimte in Nederland. De Waterwet versterkt de relatie tussen het waterbeheer en de ruimtelijke ordening omdat water door de wet een belangrijkere rol gaat spelen bij de inrichting van ons land. Dit gebeurt doordat door de Waterwet bij het maken van ruimtelijke plannen voor een gebied rekening gehouden moet worden met ruimte voor water.

De acht bestaande wetten (*) voor het waterbeheer in Nederland worden vervangen door één Waterwet. Met deze juridische integratieslag wordt de praktijk gediend: geen afzonderlijke wetten meer, maar één integrale Waterwet die in lijn is met de eisen van Europa. Het waterrecht wordt hierdoor veel transparanter. Niet alleen voor burgers en bedrijven, maar ook voor de overheden die met de nieuwe wet moeten werken.

Met de Waterwet hebben het rijk, waterschappen, provincies en gemeenten moderne wetgeving in handen om integraal waterbeheer te realiseren. Om te zorgen voor waterveiligheid en om watervervuiling, wateroverlast en watertekorten tegen te gaan. Ook verplicht de Waterwet waterschappen en gemeenten om hun taken en bevoegdheden onderling af te stemmen, in het bijzonder voor de riolering en de zuivering van afvalwater. Dit moet voor burgers en bedrijven tot lagere kosten leiden.

Een ander belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de bestaande vergunningstelsels voor het waterbeheer op de schop gaan. Er komt één watervergunning in plaats van de huidige zes. Bovendien hoeft de aanvrager in plaats van bij verschillende overheden nu nog maar bij één overheid een vergunning aan te vragen. Waar mogelijk is de vergunningplicht vervangen door algemene regels. In die gevallen worden de lasten van de burgers en bedrijven beperkt.

De Waterwet past in de ambitie van het kabinet om overbodige regels voor burgers, bedrijven en overheidsinstellingen te schrappen en de dienstverlening van de overheid te verbeteren.

Meer over de Waterwet kunt u nalezen op www.waterwet.nl of www.helpdeskwater.nl
U kunt ook bellen met de helpdesk water 0800-NLWATER (0800-6592837)

(*) De wetten die opgenomen worden in de nieuwe wet zijn: de Wet op de waterhuishouding, de Wet op de waterkering, de Grondwaterwet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet verontreiniging zeewater, de Wet droogmakerijen en indijkingen en de (‘ natte ‘ gedeelten van) de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en de Waterstaatswet 1900. Ook de regeling voor verontreinigde waterbodems uit de Wet bodembescherming wordt in de Waterwet geintegreerd.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Vind de Waterwet ook in Infrasite Documents!

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een Infrasite Premium abonnement voor € 12,- per maand.

ABONNEREn

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat