Rijkswaterstaat onderzoekt reisgedrag in Friesland en Groningen

Rijkswaterstaat voert op dinsdag 9 september onderzoek uit naar het reisgedrag van voorbijkomende voertuigen op de A28 Haren richting Groningen en de A32 Steenwijk richting Wolvega.

Daarnaast wordt op vanaf maandag 8 september 19.00 uur tot dinsdag 9 september 19.00 uur al het passerende verkeer geteld op een deel van de N7, A7, A28 en A32.

Rijkswaterstaat wil hiermee beter inzicht krijgen in onder andere de herkomst en bestemming van de weggebruikers en van de hoeveelheid verkeer op deze rijkswegen. De uiteindelijke resultaten worden gebruikt als aanvulling op de reeds beschikbare informatie (o.a. uit permanente telpunten) over het aantal voertuigen dat op deze wegen rijdt. Jaarlijks voert Rijkswaterstaat circa 20 soortgelijke onderzoeken uit op haar wegennet.

Onderzoek reisgedrag

Voor het onderzoek naar het reisgedrag worden de kentekens van al het passerende verkeer genoteerd. Rijkswaterstaat vraagt vervolgens bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer de adressen op die bij de kentekens horen. Deze automobilisten krijgen na enkele dagen een brief met daarin een vragenlijst thuis gestuurd. In de vragenlijst wordt onder andere ingegaan op het traject, het aantal inzittenden en de reden van de reis (zakelijk, woon-werk of recreatief).

Er is een aparte vragenlijst voor vrachtverkeer. Het vrachtverkeer wordt specifiek gevraagd naar de belading en de frequentie waarin het traject wordt afgelegd.

Verkeerstellingen

Op maandag 8 september vanaf 19.00 uur tot dinsdag 9 september 19.00 uur wordt al het passerende verkeer geteld op:

• A28 van Haren naar Groningen, in beide richtingen;

• alle op- en afritten A7 van Foxhol tot en met Zuidbroek;

• alle op- en afritten A7/N7 Westpoort tot en met Oostpoort;

• alle op- en afritten A28 knooppunt Assen Zuid;

• alle op- en afritten A28 Assen tot en met Groningen Zuid;

• A32 van Steenwijk naar Wolvega, in beide richtingen;

• alle op- en afritten A32 Steenwijk Zuid tot en met Wirdum;

• alle op- en afritten A7/A32 knooppunt Heerenveen.

De resultaten

Met nadruk wordt er op gewezen dat de kentekens uitsluitend voor het onderzoek naar het reisgedrag worden genoteerd en niet voor andere doeleinden. De vragenlijsten worden volledig anoniem behandeld en na beëindiging van het onderzoek vernietigd. De resultaten van het onderzoek worden eind 2014 verwacht.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat onderzoekt reisgedrag in Friesland en Groningen | Infrasite

Rijkswaterstaat onderzoekt reisgedrag in Friesland en Groningen

Rijkswaterstaat voert op dinsdag 9 september onderzoek uit naar het reisgedrag van voorbijkomende voertuigen op de A28 Haren richting Groningen en de A32 Steenwijk richting Wolvega.

Daarnaast wordt op vanaf maandag 8 september 19.00 uur tot dinsdag 9 september 19.00 uur al het passerende verkeer geteld op een deel van de N7, A7, A28 en A32.

Rijkswaterstaat wil hiermee beter inzicht krijgen in onder andere de herkomst en bestemming van de weggebruikers en van de hoeveelheid verkeer op deze rijkswegen. De uiteindelijke resultaten worden gebruikt als aanvulling op de reeds beschikbare informatie (o.a. uit permanente telpunten) over het aantal voertuigen dat op deze wegen rijdt. Jaarlijks voert Rijkswaterstaat circa 20 soortgelijke onderzoeken uit op haar wegennet.

Onderzoek reisgedrag

Voor het onderzoek naar het reisgedrag worden de kentekens van al het passerende verkeer genoteerd. Rijkswaterstaat vraagt vervolgens bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer de adressen op die bij de kentekens horen. Deze automobilisten krijgen na enkele dagen een brief met daarin een vragenlijst thuis gestuurd. In de vragenlijst wordt onder andere ingegaan op het traject, het aantal inzittenden en de reden van de reis (zakelijk, woon-werk of recreatief).

Er is een aparte vragenlijst voor vrachtverkeer. Het vrachtverkeer wordt specifiek gevraagd naar de belading en de frequentie waarin het traject wordt afgelegd.

Verkeerstellingen

Op maandag 8 september vanaf 19.00 uur tot dinsdag 9 september 19.00 uur wordt al het passerende verkeer geteld op:

• A28 van Haren naar Groningen, in beide richtingen;

• alle op- en afritten A7 van Foxhol tot en met Zuidbroek;

• alle op- en afritten A7/N7 Westpoort tot en met Oostpoort;

• alle op- en afritten A28 knooppunt Assen Zuid;

• alle op- en afritten A28 Assen tot en met Groningen Zuid;

• A32 van Steenwijk naar Wolvega, in beide richtingen;

• alle op- en afritten A32 Steenwijk Zuid tot en met Wirdum;

• alle op- en afritten A7/A32 knooppunt Heerenveen.

De resultaten

Met nadruk wordt er op gewezen dat de kentekens uitsluitend voor het onderzoek naar het reisgedrag worden genoteerd en niet voor andere doeleinden. De vragenlijsten worden volledig anoniem behandeld en na beëindiging van het onderzoek vernietigd. De resultaten van het onderzoek worden eind 2014 verwacht.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat